Tổ chức Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa’

Ngày đăng: 02:28 04/11/2015 Lượt xem: 368

Tổ chức Tuần 'Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa’

(Chinhphu.vn) - Đây là hoạt động giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc anh em, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường giao lưu, gắn bó giữa các dân tộc Việt Nam.

tin tức liên quan