"Ngày trở về" - Thơ: Nguyễn Sơn Hải, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

Ngày đăng: 05:29 30/07/2019 Lượt xem: 601
NGÀY TRỞ VỀ 

Ngày ra đi chẳng nghĩ gì
Xả thân cứu Nước quyết vì quê hương
Vào Nam khắp chốn chiến trường
Bê hai, bê một tận cùng bê ba
Chẳng hề lưu bút về nhà
Giờ đây nằm lại đều là phía Nam
Người còn cốt, người mất tên
Đều là Liệt sỹ vì Dân trọn đời
Dẫu rằng một nắm đất thôi
Nhưng là khí phách một thời xuân xanh
Linh hồn thiêng của các Anh
Chìm vào trong ngọn gió lành về quê
Xóm làng dâng tiến hương huê
Công ơn Liệt sỹ khắc ghi đời đời
Dù nằm đâu các Anh ơi
Hai bảy tháng bảy nhớ "nôi "*cùng về.

 
Nguyễn Sơn Hải
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

---------------------------------
*nôi có nghĩa là quê

tin tức liên quan