Giới thiệu tập thơ Đường luật "ĐỌC KIỀU" của tác giả Hồ Văn Chi, Hội viên Hội VHNT Trường Sơn Việt Nam (Bài số 25 đến số 27)

Ngày đăng: 09:26 09/12/2019 Lượt xem: 353
 
ĐỌC KIỀU
(Bài số 25 đến số 27) 
 
Kiều khuyên Từ Hải
 
Nàng vì thật dạ mới khuyên Từ
Để mặc cho đời luận thực hư!
Vô Định xương chồng qua mấy độ
Hoàng Sào tiếng để đến bây chừ!
Lộc quyền cao hậu... không lo nữa
Phu phụ sang giàu... hãy tưởng như...
Chỉ trách anh hùng tâm dễ chuyển
Tin lời vợ quá, để sa cơ!
 

Kiều đàn lần thứ ba
 
Hồ Công thị yến thưởng quân quan
Lệnh bắt nàng dâng mấy bản đàn
Vượn hót ve ngâm...dây máu rỏ
Mưa sầu gió thảm...mặt châu chan
Lòng tang quặn thắt bao chua xót
Mặt sắt đần ngây bấy bẽ bàng
Người nát buồng tim ôm mối hận
Kẻ cười khoái trá thỏa mưu gian!
 

Kiều tự tử
 
Giám Sinh làm nhục, định liều ngay
Sợ lụy toàn gia, phải ráng chầy...
Mụ thét vung roi vừa dứt tiếng
Nàng đà cắt cổ thoắt liền tay
Người dù muốn quyết, trời dung số
Mệnh vẫn còn lưu, bến đợi ngày...
Sóng cuộn Tiền Đường, Sư bủa lưới
Đoạn trường bạc mệnh rũ từ đây!       

 
tin tức liên quan