"Vững tin Đảng ta" - Thơ: Nguyễn Trung Phụng

Ngày đăng: 07:49 19/01/2021 Lượt xem: 342
VỮNG TIN ĐẢNG TA
 
Búa liềm cờ Đảng sáng soi
Bao năm dẫn dắt, giống nòi đi lên
Bác Hồ dẫn lối xây nền
Chế độ bền vững không quên ơn Người
Các thế hệ nối tiếp đời
Kiên định đường lôi sáng ngời nước Nam
Trải bao thử thách gian gan
Có Đảng lãnh đạo vượt ngàn phong ba
Thiên tai, dịch bệnh dần qua
Dựng xây đất nước nở hoa bốn mùa
Kẻ địch nội ngoại phải thua
Sách lược của Đảng hợp vừa lòng dân
Chế độ ổn định góp phần
Hợp tác quốc tế xa gần Đông-Tây
Đầu tư tài trợ càng dầy
Đảng đưa đất nước từ đây mạnh giầu.

 
Nguyễn Trung Phụng.
(BTV Trang TT&BT Trường Sơn; Hội viên Hội VHNT TS VN)

tin tức liên quan