"Chiếc võng Trường Sơn" - Thơ: Nguyễn Đại Duẫn

Ngày đăng: 09:05 29/04/2021 Lượt xem: 358
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------

CHIẾC VÕNG TRƯỜNG SƠN
 
Trên đường hành quân ra trận
Sốt rét rừng nằm lại Trường Sơn
Đơn vị “thần tốc” giải phóng Sài Gòn
Có hay đâu
Đất trời tiễn đưa anh
           những cơn mưa xối xả!
 
Rừng thương đắp mộ anh bằng lá
Quan tài là chiếc võng hành quân
Rừng Trường Sơn ru anh trong tiếng gió xuân
Hai đầu cây che bóng  anh nằm
  
Anh đã hi sinh mà như đang còn sống
Thân ở lại
          hồn theo đoàn quân ra trận
Đang phất cao cờ hồng chiến thắng
Vang tiếng reo vui giải phóng miền Nam
 
Đồng đội tìm về cánh võng Trường Sơn
Đang ru một người đồng đội
Giữa rừng già bao trái tim đau nhói
Võng hát ru anh khúc hát tự hào

 
Nguyễn Đại Duẫn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn

 
tin tức liên quan