Cây Tết độc đáo!

03/01/2018 - 471 lượt xem

Đấy là dàn cây ghép độc đáo của một doanh nhân ở Thanh Oai, Hà Nội...