Phạm Thị Bạch Liên - nguyên mẫu của ni cô Huyền Trang

30/04/2017 - 668 lượt xem

Nhân ANTV đang phát phim Biệt động Sài Gòn - kỷ niệm ngày Thống nhất đất nước: Phạm Thị Bạch Liên - Nguyên mẫu nhân vật ni cô Huyền Trang Chia sẻ