Tư lệnh Binh đoàn 12 - Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc

Ngày đăng: 04:13 21/04/2020 Lượt xem: 2.420
 
TƯ LỆNH BINH ĐOÀN 12 NGUYỄN HỮU NGỌC

        

   
     Vừa qua, tại Quyết định số 99/QĐ-BQP, Bộ Trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã bổ nhiệm

Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc - Phó Tư lệnh kiêm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn làm Tư lệnh Binh đoàn 12 - Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn.

      Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc. Sinh ngày: 26/6/1975, tại Quảng Bình; Nhập ngũ: 02/1995.
     - Từ 02/1995 – 3/2011: Đồng chí là Nhân viên kỹ thuật; trợ lý phòng quản lý thi công; Phó phòng quản lý thi công; Trưởng phòng quản lý thi công, Công ty XD 470 (Lữ đoàn 470), Binh đoàn 12.
      - Từ 4/2011 – 12/2015: Phó phòng, Trưởng phòng Kinh tế Kỹ thuật Binh đoàn 12.
      - Từ 01/2016 – 01/2020: Phó Tư lệnh Binh đoàn 12, kiêm Phó tổng giám đốc TCT Xây dựng Trường Sơn.
     - Từ 02/2020 – 02/2020: Phụ trách Tư lệnh Binh đoàn 12, kiêm phụ trách Chủ tịch HĐTV, phụ trách Tổng giám đốc, Tổng công ty XD Trường Sơn.
      - Từ 3/2020: Tư lệnh Binh đoàn 12, kiêm Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc, Tổng công ty XD Trường Sơn.
      
      Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam xin chúc mừng Đại tá Nguyễn Hữu Ngọc vừa được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao nhiệm vụ mới. Chúc Tư lệnh Nguyễn Hữu Ngọc, phát huy truyền thống của Binh đoàn 12 - đơn vị kế thừa truyền thống của Bộ đội Trường Sơn Anh hùng tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ quốc phòng, xây dựng Binh đoàn 12 phát triển. 
 
       BBT Trường Sơn
 

tin tức liên quan