Thư của Chủ tịch Hội: Chào mừng ĐH 2 của Hội ta

Ngày đăng: 09:33 12/08/2016 Lượt xem: 456

 

Thư Chủ tịch Hội

 

                CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI LẦN THỨ II HỘI TA

 

Trong 2 ngày 7 và 8 tháng 9 năm 2016, Đại hội lần thứ II Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh sẽ diễn ra tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội. Một vinh dự là, tại Hội trường này là địa điểm họp của Quốc hội Khóa 13 trong nhiều năm khi chờ xây dựng Nhà Quốc hội mới.

Đại hội lần này sẽ tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động Hội trong 5 năm của nhiệm kỳ thứ Nhất (2011-2016). Những bài học và kinh nghiệm tổ chức phát triển Hội; bài học và kinh nghiệm trong khai thác các nguồn lực xã hội, trong việc tranh thủ sự ủng hộ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tạo điều kiện để Hội hoạt động một cách hiệu quả; kinh nghiệm tổ chức và hoạt động Nghĩa tình Trường Sơn, về tuyên truyền giáo dục lịch sử và truyền thống Trường Sơn…Những kết quả, những kinh nghiệm quý ấy của nhiệm kỳ thứ Nhất sẽ là bài học quý, là hành trang, là động lực để Hội chúng ta bước vào thực hiện nhiệm vụ Nhiệm kỳ thứ Hai (2016-2021) với một quyết tâm và tâm thế mới.

Cũng tại Đại hội lần này, chúng ta sẽ bầu ra một “Bộ Tham mưu” mới của Hội. “Bộ Tham mưu” mới này là những đồng chí tràn đầy tâm huyết, giàu năng lực tổ chức và hoạt động. Họ sẽ một tập thể đoàn kết và trí tuệ, đưa “Hội Trường Sơn Việt Nam” tiếp tục tiến bước mạnh mẽ và vững chắc trong sự nghiệp phát triển đất nước. Chắc chắn họ sẽ xứng đáng với sự tin yêu của hơn 30 vạn hội viên trong cả nước.

Đại hội Hội Trường Sơn Việt Nam lần thứ II sẽ là mốc son mới trên con đường mà chúng ta tiếp tục phát huy truyền thống – lịch sử Anh hùng của Bộ đội Trường Sơn trong thời đại mới.

Chúng ta tin tưởng rằng, Hội Trường Sơn Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp mới xứng đáng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng ta!

 

Chủ tịch Hội

Thiếu tướng Võ Sở

 

 


tin tức liên quan