Bảy người tử vong khi chạy thận: Thầy thuốc và sự cố y khoa

31/05/2017 - 432 lượt xem

Bảy người tử vong khi chạy thận: Thầy thuốc và sự cố y khoa Nguồn:Báo Điện tử Nếu những câu trách móc của người nhà bệnh nhân bị biến chứng n...