BHXH VN giải thích về dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm …” trên thẻ BHYT

24/08/2016 - 598 lượt xem

BHXH VN giải thích về dòng chữ “Thời điểm đủ 5 năm …” trên thẻ BHYT