Quy định tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng của doanh nghiệp đã được bãi bỏ

13/10/2016 - 545 lượt xem

Quy định gây tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng của doanh nghiệp được bãi bỏ