QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY TỪ 1-3

Ngày đăng: 10:17 27/01/2022 Lượt xem: 247

QUY ĐỊNH MỚI VỀ THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐỐI VỚI Ô TÔ, XE MÁY TỪ 1-3

PLO giới thiệu đến bạn đọc những điểm mới tại Nghị định 10/2022 có hiệu lực từ ngày 1-3-2022 về mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, nhà ở.

Thêm căn cứ tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy mới

Theo Nghị định 10/2022, ngay tại thời điểm chủ sở hữu xe ô tô, xe máy nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong bảng giá tính lệ phí trước bạ thì cơ quan thuế sẽ căn cứ vào kiểu loại xe (với ô tô, xe máy); nước sản xuất, nhãn hiệu, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (xe tải); nước sản xuất, nhãn hiệu, số người cho phép chở, kể cả lái xe (xe khách) để quyết định giá tính lệ phí trước bạ với từng loại mới phát sinh.

Trong khi đó, quy định hiện hành tại khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019 chỉ quy định căn cứ quyết định giá tính lệ phí trước bạ với ô tô, xe máy mới phát sinh là kiểu loại xe với ô tô.

Như vậy, Nghị định 10/2022 đã bổ sung các căn cứ là nước sản xuất, nhãn hiệu, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (xe tải); nước sản xuất, nhãn hiệu, số người cho phép chở, kể cả lái xe khi quyết định giá tính lệ phí cước bạ.

Hai mốc thời gian tính trước bạ ô tô điện

Theo điểm c khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022, việc tính lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin được chia thành hai giai đoạn sau. Cụ thể:

Giai đoạn 1: Mức thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng ba năm kể từ ngày 1-3-2022. Tức từ ngày 1-3-2022 đến hết ngày 1-3-2025, mức thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin là 0%.

Giai đoạn 2: Trong vòng hai năm tiếp theo, mức thu lệ phí trước bạ khi mua ô tô điện chạy pin bằng 50% mức thu với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi. Tức, từ sau ngày 1-3-2025 đến hết ngày 1-3-2027, mức thu lệ phí trước bạ khi mua ô tô điện chạy pin bằng 50% mức thu với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Các loại ô tô điện chạy pin nộp lệ phí trước bạ lần thứ hai trở đi với mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Giá tính lệ phí trước bạ với nhà chung cư

Điểm c khoản 1 Điều 7 Nghị định 10/2022 bổ sung quy định mới:

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ.

Giá trị đất được phân bổ được xác định bằng giá đất tại bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành nhân với hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được xác định theo Nghị định 53/2011 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung.

Theo loại tài sản phải chịu thuế

Điều 3 Nghị định 10/2022 đã bổ sung loại tài sản mới phải chịu lệ phí trước bạ là tàu theo quy định của pháp luật về giao thông đường thủy nội địa và pháp luật về hàng hải (sau đây gọi là tàu thủy), kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy, tàu ngầm, tàu lặn; trừ ụ nổi, kho chứa nổi và giàn di động.

Trước đây, Nghị định 140/2016 chỉ đề cập đến tàu thủy, kể cả sà lan, ca nô, tàu kéo, tàu đẩy.

Như vậy, theo Nghị định 10/2022, tàu lặn, tàu ngầm phải chịu thuế trước bạ.


tin tức liên quan