Quy định tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng của doanh nghiệp đã được bãi bỏ

Ngày đăng: 09:17 13/10/2016 Lượt xem: 517

Quy định gây tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng của doanh nghiệp được bãi bỏ

 

 

tin tức liên quan