Quốc hội chốt phương án tăng lương cơ sở 2017 là 7%

Ngày đăng: 04:04 11/11/2016 Lượt xem: 379

Quốc hội chốt phương án tăng lương cơ sở 2017 ở mức 7%

 

tin tức liên quan