Hãy trả lại tên cho Liệt sĩ - Nguyễn Văn Phúc

Ngày đăng: 09:00 09/12/2016 Lượt xem: 516

HÃY TRẢ LẠI TÊN CHO LIỆT SĨ

Lê Xuân Phương hy sinh tại A Sầu A Lưới những năm cuối của cuộc
chiến (1975) . Phần mộ của anh đã quy tập về nghĩa trang liệt sĩ A
Lưới, nhưng  anh không được công nhận là liệt sĩ  chỉ là tữ sĩ mà
thôi. Chúng tôi là đồng đội cùng đơn vị của anh  đã và đang tìm lại
công lý cho người đã chết. Mong bạn đọc tìm hiểu các thông tin cúa
báo QĐND ở phần bên
______

 

Người sống thì hằng trông mong
Người chết có thể bằng lòng rồi sao ?
Do sai chế độ cấp nào
Hy sinh vì nuớc vì sao cớ gì ?

40 năm rồi còn chi
Quên thân vì nước ra đi trẻ mà
20 là tuổi thiết tha
Tình yêu cuộc sống vươn xa học hành.

Bút sách người thân cũng đành
Đi ra mặt trận lại dành hy sinh
Chết đi cho dân tộc mình
Sống trong hoà nhập, hoà bình tự do.

Cớ sao mà lại không lo
Cấp bằng Liệt sĩ lý do thế nào ?
Buồn thay cho anh mgày nào
Cha mẹ còn sống trông vào con trai!

Biết con Tử sĩ là sai
Nhưng do già yếu biết ai, nơi nào?
Mấy chục năm mẹ mòn hao
Sầu con mẹ chết đi vào hư vô!

Chúng tôi tranh đấu và chờ
Cấp bằng Liệt sĩ dân thờ khói nhang
Hỡi ai các cấp luận bàn
Mau mau trả lại công bằng cho anh!

Kon Tum ngày 7/12/2016
Nguyễn Văn Phúc
Chủ tịch Hội Trường Sơn  Kon Tum

 

 

 

 

tin tức liên quan