Thủ tục cấp “sổ đỏ” cho người nhận chuyển nhượng chỉ còn 15 ngày

Ngày đăng: 03:06 14/01/2017 Lượt xem: 556

 

Thủ tục cấp “sổ đỏ” cho người nhận chuyển nhượng chỉ còn 15 ngày

 

tin tức liên quan