Bổ sung tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ, thương binh và giải quyết tồn đọng chính sách

Ngày đăng: 08:22 19/03/2017 Lượt xem: 507

 

Bổ sung tiêu chuẩn xác nhận liệt sĩ, thương binh và giải quyết tồn đọng chính sách

 

                                                                  Nguồn:Báo QĐND Online

 

Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc, đất nước vừa có hòa bình, vừa có chiến tranh; quân đội phải làm nhiệm vụ chiến đấu chống chiến tranh xâm lược tại biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Cam-pu-chia; tình hình chiến sự khi đó rất phức tạp.

tin tức liên quan