Quy định tặng “Bảng vàng danh dự”, “Bảng gia đình vẻ vang” và Bằng “Tổ quốc ghi công”

Ngày đăng: 03:25 07/04/2017 Lượt xem: 1.009

Quy định tặng “Bảng vàng danh dự”, “Bảng gia đình vẻ vang” và Bằng “Tổ quốc ghi công”

 

                                       Nguồn:Báo Điện tử Quân Đội Nhân Dân

 

Để động viên gia đình có nhiều người tham gia bộ đội hoặc dân quân du kích, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ban hành Sắc lệnh số 129/SL ngày 16-12-1952 quy định tặng “Bảng vàng danh dự” và “Bảng gia đình vẻ vang” để tỏ lòng biết ơn của Chính phủ và nhân dân đối với chiến sĩ và gia đình chiến sĩ.

tin tức liên quan