Tăng mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với 8 đối tượng

Ngày đăng: 09:04 17/08/2017 Lượt xem: 628


Tăng mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với 8 đối tượng

Lao động nữ ngành may. Ảnh: H.A
                      
                                                                          Lao động nữ ngành may. Ảnh: H.A

 

Do nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15.8.2017 nên việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH sẽ được thực hiện trong tháng 9.2017. Việc chi trả phần chênh lệch do được điều chỉnh tăng 7,44% từ tháng 7.2017 đến tháng 8.2017 sẽ thực hiện vào kỳ trả lương trong tháng 9.2017 đối với các đối tượng hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng do BHXH TP.Hà Nội quản lý chi trả (kể cả đối tượng di chuyển đến chưa được điều chỉnh).

Cụ thể, điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng đối với 8 đối tượng gồm:

1. Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia BHXH tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ BHXH nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16.3.2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

2. Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22.10.2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21.10.2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23.1.1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

3. Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàn
tin tức liên quan