4 tin vui cho cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 9/2017

Ngày đăng: 07:48 27/08/2017 Lượt xem: 856
    4 tin vui cho cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 9/2017

 

         
                                                              Nguồn:Báo Điện tử Người Đưa Tin


Nhiều chính sách có lợi cho cán bộ, công chức, viên chức bắt đầu có hiệu lực thi hành trong tháng 9/2017.

 


Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9/2017

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được nghỉ 3 ngày liên tục từ thứ Bảy ngày 2/9 đến hết thứ Hai ngày 4/9/2017.

Trong đó, ngày 4/9 là ngày nghỉ bù cho ngày 2/9.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào điểm đ, khoản 1 và khoản 3, Điều 115 của Bộ luật Lao động 2012.


Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc

Thông tư 04/2017/TT-BNV bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/9/2017, hướng dẫn điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 1/7/2017 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc.

Cụ thể, cán bộ nguyên là Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã được trợ cấp 1.846.000 đồng/tháng.

Cán bộ nguyên là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch, Thường trực Đảng ủy, Ủy viên thư ký UBND, Thư ký HĐND xã, Xã đội trưởng, Trưởng công an xã được trợ cấp 1.786.000 đồng/tháng.

Đối với các chức danh còn lại được trợ cấp 1.653.000 đồng/tháng.

Đối tượng áp dụng của Thông tư 04 này gồm có: Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.
 

Pháp luật - 4 tin vui cho cán bộ, công chức có hiệu lực từ tháng 9/2017
 


Giảm tiêu chí khi đánh giá viên chức hoàn thành nhiệm vụ

Từ ngày 15/9/2017, bỏ tiêu chí “có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” trong việc phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành nhiệm vụ.

Đây là nội dung được đề cập tại Khoản 4, Điều 1, Nghị định 88/2017/NĐ-CP.


Bỏ bớt tiêu chí khi đánh giá viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ

Cũng liên quan đến Nghị định 88/2017/NĐ-CP, khoản 3, Điều 1 đã bỏ bớt tiêu chí “có ít nhất 1 công trình khoa học, đề án, đề tài hoặc sáng kiến được áp dụng và mang lại hiệu quả trong việc thực hiện công tác chuyên môn, nghề nghiệp được cấp có thẩm quyền công nhận” trong việc phân loại đánh giá viên chức ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

tin tức liên quan