Đường tới vành móng ngựa của Hà Văn Thắm

Ngày đăng: 02:02 29/08/2017 Lượt xem: 726               Đường tới vành móng ngựa của Hà Văn Thắm

 

7 năm làm lãnh đạo Oceanbank, ông Hà Văn Thắm nghĩ cách để đưa tổng tài sản nhà băng này lên gấp 5 lần. Tuy nhiên, cũng chính ông đã khiến ngân hàng này sụp đổ.

 
 
tin tức liên quan