Những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 10

Ngày đăng: 11:11 01/10/2017 Lượt xem: 3.083    Những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 10

 

                                                                   Nguồn:Báo Điện tử Dân trí


Quy định mới về xếp lương, thi ngạch công chức; thay số thẻ bảo hiểm y tế; giảng viên ngành y phải có chứng chỉ khám chữa bệnh… là những chính sách quan trọng có hiệu lực trong tháng 10/2017.Sửa tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp

Thông tư 05 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư 11 về tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn, bổ nhiệm ngạch và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và việc tổ chức thi nâng ngạch công chức có hiệu lực từ ngày 1/10.

Cụ thể, Thông tư 05 sửa đổi, bổ sung một số điều về tiêu chuẩn ngạch chuyên viên cao cấp.

Đối với công chức dự thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp thì trong thời gian giữ ngạch chuyên viên chính hoặc tương đương đã chủ trì xây dựng, thẩm định ít nhất 2 văn bản quy phạm pháp luật hoặc đề tài, đề án, dự án, chương trình nghiên cứu khoa học cấp bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan sử dụng công chức được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng; đã được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc nghiệm thu.

Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền ban hành. Trường hợp tham gia xây dựng văn bản mà theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật không bắt buộc cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì phải thành lập Ban soạn thảo thì phải có văn bản giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng của người có thẩm quyền.

Có quyết định của người có thẩm quyền cử tham gia Ban chỉ đạo, Ban chủ nhiệm, Ban soạn thảo đề tài, đề án, chương trình, dự án cấp Bộ, ngành hoặc cấp tỉnh mà cơ quan nơi công chức công tác được giao chủ trì nghiên cứu, xây dựng và đã được cấp có thẩm quyền nghiệm thu hoặc phê duyệt…

Thay số thẻ bảo hiểm y tế bằng mã số bảo hiểm xã hội

Từ ngày 1/10, số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế mới sẽ thống nhất cùng một dãy số được gọi là mã số bảo hiểm xã hội. Đây là giải pháp nhằm khắc phục tình trạng cấp trùng một người có nhiều sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế như hiện nay.

Số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế sẽ thống nhất cùng một dãy số được gọi là mã số bảo hiểm xã hội

Số sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế sẽ thống nhất cùng một dãy số được gọi là mã số bảo hiểm xã hội


Khi thay mã thẻ bảo hiểm y tế bằng mã số bảo hiểm xã hội, dữ liệu quản lý được cập nhật về thời điểm tham gia bảo hiểm y tế đủ năm năm liên tục và phần kinh phí khám chữa bệnh tự chi trả vượt quá sáu tháng lương cơ sở trong năm tài chính. Từ đó xác định thời điểm được miễn cùng chi trả chi phí khám chữa bệnh (quỹ bảo hiểm y tế thanh toán 100%).

Trong thời gian chờ đồng bộ, sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế đã cấp mà chưa được đổi hay cấp lại theo mẫu mới vẫn có giá trị sử dụng đến khi được cấp đổi lại.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị các tỉnh đẩy nhanh tiến độ rà soát, đồng bộ dữ liệu, ưu tiên cấp mã số bảo hiểm xã hội, đổi thẻ mới cho học sinh, sinh viên và người hết hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trước ngày 31/12/2017.

Cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài qua mạng

Thông tư 23 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về hướng dẫn cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử có hiệu lực từ ngày 2/10.

Nội dung thông tư nêu rõ, trước ít nhất 20 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng người lao động nước ngoài , người sử dụng lao động phải khai thông tin vào tờ khai và nộp báo cáo giải trình nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài qua mạng điện tử.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được tờ khai và hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động, cơ quan cấp giấy phép lao động trả lời kết quả qua thư điện tử cho người sử dụng lao động, nếu hồ sơ chưa phù hợp thì đề nghị bổ sung.

Sau khi nhận được trả lời hồ sơ phù hợp, người sử dụng lao động nộp bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động đến cơ quan cấp giấy phép lao động để kiểm tra, đối chiếu và lưu theo quy định. Cơ quan cấp giấy phép lao động phải trả kết quả cho người sử dụng lao động trong thời hạn không quá 8 giờ làm việc kể từ khi nhận được bản gốc hồ sơ đề nghị cấp giấy phép lao động.

Giảng viên ngành y phải có chứng chỉ hành nghề

Từ ngày 23/10, thông tư 22 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyển định mở ngành đào tạo trình độ đại học chính thức có hiệu lực.

Đối với một số ngành thuộc nhóm ngành sức khỏe, giảng viên và người hướng dẫn thực hành các môn học, học phần liên quan đến khám, chữa bệnh phải có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đã hoặc đang làm việc trực tiếp tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đủ điều kiện là cơ sở thực hành trong đào tạo nhóm ngành sức khỏe theo quy định.

Mỗi môn học thuộc kiến thức cơ sở ngành hoặc chuyên ngành của chương trình đào tạo phải có ít nhất 1 giảng viên cơ hữu có văn bằng, luận văn, luận án tốt nghiệp phù hợp với môn học chịu trách nhiệm giảng dạy.

Đối với ngành đăng ký đào tạo thuộc nhóm ngành nghệ thuật phải có ít nhất 10 giảng viên cơ hữu cùng ngành hoặc ngành gần, trong đó phải có 1 tiến sĩ và 3 thạc sĩ cùng ngành đăng ký đào tạo.

Nếu ngành đăng ký mở mới mà trong nước chưa có cơ sở đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ thì có thể thay thế giảng viên cơ hữu trình độ tiến sĩ bằng nghệ sĩ nhân dân có bằng đại học cùng ngành đăng ký đào tạo, thay thế giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ bằng nghệ sĩ ưu tú có bằng đại học cùng ngành đăng ký đào tạo.

Thời điểm xét nâng bậc lương đối với sĩ quan

Thông tư 208 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn chuyển xếp lương đối với sĩ quan, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng, hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, có hiệu lực từ ngày 10/10.

Theo đó, việc xếp lương đối với hạ sĩ quan, binh sĩ được tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp được tiến hành theo 2 bước. Bước một, căn cứ vào vị trí chức danh trong biểu tổ chức biên chế được duyệt để tuyển chọn và trình độ đào tạo chuyên ngành để xếp vào loại, nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp. Bước hai, xếp vào bậc 1 trong nhóm lương quân nhân chuyên nghiệp đã xác định tại bước 1.

Thời điểm xét nâng bậc lương quân nhân chuyên nghiệp lần sau được tính kể từ tháng, năm ký Quyết định tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp.

tin tức liên quan