Đồng loạt điều chỉnh tính lãi tiết kiệm: Hàng triệu người ảnh hưởng

Ngày đăng: 02:50 03/01/2018 Lượt xem: 643   Đồng loạt điều chỉnh tính lãi tiết kiệm: Hàng triệu người ảnh hưởng

                                                        Nguồn:Báo Điện tử


Ngày giao dịch đầu năm mới 2018, nhiều ngân hàng đã thông báo điều chỉnh điều chỉnh cách tính lãi mới trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa các tổ chức tín dụng với khách hàng.

 

Ngân hàng Nhà nước mới đây ban hành Thông tư 14/2017 quy định về phương pháp tính lãi trong hoạt động nhận tiền gửi, cấp tín dụng giữa tổ chức tín dụng với khách hàng. Theo đó, từ 1/1/2018, lãi suất tính lãi được quy đổi theo lãi suất năm, 1 năm được xác định là 365 ngày.

Ngoài ra, thông tư này cũng quy định tổ chức tín dụng được thỏa thuận với khách hàng xác định thời hạn tính lãi theo một trong hai phương pháp: phương pháp bỏ ngày đầu, tính ngày cuối của thời hạn tính lãi (theo quy định tại Điều 147 và Điều 148 Bộ Luật Dân sự) hoặc phương pháp tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi.

ngân hàng,lãi suất ngân hàng,lãi suất cho vay
Công thức tính lãi mới áp dụng từ 1/1/2018 theo thông báo của Eximbank

Tổ chức tín dụng phải cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về phương pháp tính lãi và mức lãi suất tính lãi trước khi thực hiện giao dịch. Trường hợp có thỏa thuận giữa tổ chức tín dụng và khách hàng về phương pháp tính lãi trước năm 2018, được tiếp tục thực hiện theo các thỏa thuận đã ký kết phù hợp với quy định pháp luật tại thời điểm ký kết.

Thực hiện theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN, ngay ngày giao dịch đầu năm, các ngân hàng như Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank), Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam (BIDV), Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), Ngân hàng TMCP Quốc tế (VIB), Ngân hàng TM TNHH MTV OceanBank… đã có thông báo về phương pháp tính lãi mới theo Thông tư 14/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 1/1/2018.

ngân hàng,lãi suất ngân hàng,lãi suất cho vay


Công thức tính lãi mới áp dụng từ 1/1/2018 theo thông báo của ACB

Theo đó, lãi suất của các sản phẩm tiền gửi, giấy tờ có giá của các ngân hàng đều sẽ được tính theo lãi suất năm, trên cơ sở một năm có 365 ngày thay cho trước đây là 360 ngày.

Với tiền gửi có kỳ hạn, từ ngày 01/01/2018, tiếp tục tính theo phương pháp đang thực hiện trước ngày 01/01/2018 (lãi suất tính lãi được tính theo tỷ lệ %/năm (360 ngày)) cho đến khi hết thời hạn của khoản tiền gửi.

Với khoản tiền gửi có kỳ hạn từ 1 ngày trở lên, thời hạn tính lãi được xác định từ ngày nhận tiền gửi đến hết ngày liền kề trước ngày đến hạn thanh toán của khoản tiền gửi (tính ngày đầu, bỏ ngày cuối của thời hạn tính lãi) và thời điểm xác định số dư để tính lãi là cuối mỗi ngày trong thời hạn tính lãi.

Các khoản tiền không kỳ hạn bắt đầu từ trước ngày 1/1/2018 sẽ được chuyển sang tính theo phương pháp tính lãi mới nêu trên.

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn bắt đầu kể từ ngày 1/1/2018 trở đi được thực hiện tính lãi theo nguyên tắc mới phù hợp và đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước.

tin tức liên quan