Bảng lương Quân đội mới nhất 2018

Ngày đăng: 09:24 12/01/2018 Lượt xem: 702

Bảng lương quân đội mới nhất 2018

 

Theo mức tăng lương cơ sở từ 1.7.2018, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh trong Quân đội và Công an cũng sẽ thay đổi.

Nghị quyết 49/2017/QH14 quy định tăng mức lương cơ sở từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 1.7.2018. Do đó, mức lương và phụ cấp lương đối với các chức danh, chức vụ làm việc trong Quân đội cũng sẽ có sự thay đổi trong năm 2018.


Dưới đây là bảng lương chi tiết đã được Thư viện pháp luật tổng hợp: 

 

Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan và cấp hàm cơ yếu

STT Cấp bậc quân hàm sĩ quan Cấp hàm cơ yếu Hệ số Mức lương hiện tại Mức lương từ 1.7.2018
1 Đại tướng - 10,40 13.520.000 14.456.000
2 Thượng tướng - 9,80 12.740.000 13.622.000
3 Trung tướng   9,20 11.960.000 12.788.000
4 Thiếu tướng Bậc 9 8,60 11.180.000 11.954.000
5 Đại tá Bậc 8 8,00 10.400.000 11.120.000
6 Thượng tá Bậc 7 7,30 9.490.000 10.147.000
7 Trung tá Bậc 6 6,60 8.580.000 9.174.000
8 Thiếu tá Bậc 5 6,00 7.800.000 8.340.000
9 Đại úy Bậc 4 5,40 7.020.000 7.506.000
10 Thượng úy Bậc 3 5,00 6.500.000 6950.000
11 Trung úy Bậc 2 4,60 5.980.000 6.394.000
12 Thiếu úy Bậc 1 4,20 5.460.000 5.838.000

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo Quân đội Nhân dân

STT Chức danh lãnh đạo Hệ số Mức phụ cấp hiện hành Mức phụ cấp từ 1.7.2018
1 Bộ trưởng 1,50 1.950.000 2.085.000
2 Tổng tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị 1,40 1.820.000 1.946.000
3 Chủ nhiệm Tổng cục, Tư lệnh Quân khu, Tư lệnh Quân chủng, Tư lệnh Bội đội Biên phòng 1,25 1.625.000 1.737.500
4 Tư lệnh Quân đoàn, Tư lệnh Binh chủng 1,10 1.430.000 1.529.000
5 Phó Tư lệnh Quân đoàn, Phó Tư lệnh Binh chủng 1,00 1.300.000 1.390.000
6 Sư đoàn trưởng 0,90 1.170.000 1.251.000
7 Lữ đoàn trưởng 0,80 1.040.000 1.112.000
8 Trung đoàn trưởng 0,70 910.000 973.000
9 Phó Trung đoàn trưởng 0,60 780.000 834.000
10 Tiểu đoàn trưởng 0,50 650.000 695.000
11 Phó Tiểu đoàn trưởng 0,40 520.000 556.000
12 Đại đội trưởng 0,30 390.000 417.000
13 Phó Đại đội trưởng 0,25 325.000 347.500
14 Trung đội trưởng 0,20 260.000 278.000

 bang luong quan doi moi nhat 2018 hinh anh 1

Lực lượng Quân đội Nhân dân. Ảnh: Báo Quảng Bình

Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo cơ yếu

STT Chức danh lãnh đạo Hệ số Mức phụ cấp hiện hành  Mức phụ cấp từ 1.7.2018
1 Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ 1,30 1.690.000 1.807.000
2 Phó trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ 1,10 1.430.000 1.529.000
3 Cục trưởng, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ 0,90 1.170.000 1.251.000
4 Phó Cục trưởng, Phó Vụ trưởng, Phó Chánh Văn phòng và tương đương thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ 0,70 910.000 973.000
5 Trưởng phòng Cơ yếu thuộc Bộ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương 0,60 780.000 834.000
6 Tưởng phòng thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc tỉnh và tương đương 0,50 650.000 695.000
7 Phó trưởng phòng thuộc Bộ, thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ, thuộc thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và tương đương 0,40 520.000 556.000
8 Phó trưởng phòng Cơ yếu tỉnh và tương đương 0,30 390.000 417.000
9 Trưởng ban hoặc Đội trưởng Cơ yếu đơn vị và tương đương 0,20 260.000 278.000

Bảng phụ cấp quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ

STT Cấp bậc quân hàm hạ sĩ quan, binh sĩ Hệ số Mức phụ cấp hiện hành Mức phụ cấp từ 1.7.2018
1 Thượng sĩ 0,70 910.000 973.000
2 Trung sĩ 0,60 780.000 834.000
3 Hạ sĩ 0,50 650.000 695.000
4 Binh nhất 0,45 585.000 625.500
5 Binh nhì 0,40 520.000 556.000

 

 
Theo Danluat (thuvienphapluat)
tin tức liên quan