Cách tính lương hưu theo qui định mới

Ngày đăng: 08:18 20/02/2018 Lượt xem: 560               Cách tính lương hưu theo qui định mới

                                                                Nguồn:Báo Điện tử VOV


BHXH Việt Nam bắt đầu áp dụng qui định mới về cách tính tiền lương đối với người hưởng lương hưu từ ngày 1/1/2018 trở đi.

 

Ông Phạm Lương Sơn – Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết, BHXH Việt Nam bắt đầu áp dụng qui định mới về cách tính tiền lương đối với người hưởng lương hưu từ ngày 01/01/2018 trở đi.

Theo đó, đối với nam giới: Tính bằng 45% mức bình quân tiền lương, thu nhập tháng cho 16 năm đóng BHXH nếu nghỉ hưu vào năm 2018; nghỉ hưu vào năm 2019 là 17 năm; nghỉ hưu vào năm 2020 là 18 năm: nghỉ hưu vào năm 2021 là 19 năm; nghỉ hưu từ năm 2022 trở đi là 20 năm đóng BHXH.
 

tiền lương,BHXH,lương hưu,bảo hiểm xã hội
 

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tính thêm 2% mức bình quân thu nhập tháng, mức tối đa là 75%;


Đối với nữ giới: Tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho 15 năm đóng BHXH. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Việc thay đổi cách tính lương hưu đối với những người nghỉ hưu từ 1/1/2018, đặc biệt là lao động nữ, vẫn còn gây nhiều tranh cãi.

Tuy nhiên, theo BHXH Việt Nam số người chịu thiệt thòi từ việc điều chỉnh chính sách lương hưu không quá lớn. Đây lại là qui định của Luật Bảo hiểm xã hội nên việc điều chỉnh hay không phải do thẩm quyền của Quốc hội.

Cách tính tỉ lệ phần trăm lương hưu đối với cả nam và nữ nếu về hưu trước tuổi cũng thay đổi.

Nếu người lao động nghỉ hưu sớm trước năm 2018 để 15 năm đầu đóng BHXH được tính hưởng 45% thì cũng cần lưu ý Luật cũng có quy định là nghỉ hưu sớm mỗi năm sẽ bị trừ tương ứng 2% (trước năm 2016 tỉ lệ giảm trừ chỉ là 1%).

Trong khi đó, nếu tiếp tục đóng BHXH thêm một năm thì tỉ lệ lương hưu cũng tăng tương ứng 2%”.

tin tức liên quan