Bảng lương tối thiểu vùng mới nhất từ ngày 1/1/2020

Ngày đăng: 08:26 24/11/2019 Lượt xem: 366

       Bảng lương tối thiểu vùng mới nhất từ ngày 1/1/2020
                                                                 
                                               
Nguồn: Báo Điện tử Dân Việt

Theo Nghị định 90/2019/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động sẽ tăng lên từ ngày 1/1/2020.

 

Cụ thể, Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp từ ngày 1/1/2020 như sau:

Mức 4.420.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I.

Mức 3.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II.

Mức 3.430.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III.

Mức 3.070.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.

So với mức lương tối thiểu vùng hiện nay, mức lương tối thiểu vùng sắp được áp dụng sẽ được điều chỉnh tăng lên từ 150.000 đồng – 240.000 đồng.

VÙNG

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG

NĂM 2019

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 

TỪ 1/1/2020

MỨC TĂNG

(ĐỒNG)

 I

4.180.000 đồng/tháng

4.420.000 đồng/tháng

240.000
II

3.710.000 đồng/tháng

3.920.000 đồng/tháng

210.000
III

3.250.000 đồng/tháng

3.430.000 đồng/tháng

180.000
IV

2.920.000 đồng/tháng

3.070.000 đồng/tháng

150.000

( C. H sưu tầm)
tin tức liên quan