Bộ Nội vụ lấy ý kiến tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng cho 9 nhóm

Ngày đăng: 09:31 08/01/2020 Lượt xem: 460

Bộ Nội vụ lấy ý kiến tăng lương cơ sở lên 1,6 triệu đồng cho 9 nhóm

                                                             Nguồn: Báo Điện tử Dân Việt

Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ sở của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang  từ 1/7/2020, mức lương cơ sở sẽ tăng từ 1.490.000 đồng lên 1.600.000 đồng mỗi tháng.


Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. 

Theo Tờ trình dự thảo, Nghị quyết số 70/2018/QH14 ngày 9/11/2018 của Quốc hội về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 9/5/2019 điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng, tăng thêm 7,19% từ ngày 1/7/2019.

Tuy nhiên trong thực tế, mức lương cơ sở 1.490.000 đồng/tháng chỉ đạt 42,39% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2019 (3.515.000 đồng/tháng) và đạt 40,16% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2020 (3.710.000 đồng/tháng).

Dự thảo Tờ trình cũng nêu rõ, tình trạng trên đã dẫn đến đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Vì vậy, việc xây dựng Nghị định điều chỉnh mức lương cơ sở là cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội.

 bo noi vu lay y kien tang luong co so len 1,6 trieu dong cho 9 nhom hinh anh 1

Từ ngày 1/7/2020, mức lương cơ sở sẽ tăng lên 1,6 triệu đồng (Ảnh minh họa).

Theo đó, dự thảo Nghị định quy định: Điều chỉnh tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.600.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2020 (tăng thêm 7,38%).

Bộ Nội vụ cho rằng, với mức lương cơ sở đề xuất, công chức trình độ đại học mới đi làm (hưởng lương bậc 1 với hệ số 2,34) sẽ được tăng từ 3.486.600 đồng lên 3.744.000 đồng một tháng (tăng 257.400 đồng).

Nguồn chi cho tăng lương sẽ được Chính phủ lấy từ việc tăng thu 40% ngân sách trung ương và 70% tăng thu từ ngân sách địa phương so với dự toán.

Bộ Nội vụ dư toán chi ngân sách nhà nước, chi ngân sách trung ương và chi ngân sách địa phương theo cơ cấu  chi năm 2020 đã bố trí chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế là hơn 61.522 tỷ đồng để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2020. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 1/7/2020 thay thế Nghị định số 38/2019/NĐ-CP.

Theo Dự thảo, mức lương cơ sở sẽ hướng tới 9 nhóm đối tượng sau:

Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ.

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Mức lương này không áp dụng với người lao động trong doanh nghiệp. Lương của nhóm đối tượng này tính toán trên cơ sở lương tối thiểu vùng.

2020 là năm cuối cùng tồn tại lương cơ sở vì theo Nghị quyết 27 của Bộ Chính trị, từ năm 2021 trở đi lương cơ sở và hệ số lương sẽ được bãi bỏ, thay vào đó là 5 bảng lương mới với cán bộ, công chức, viên chức.

Lương cơ sở năm 2020 tăng 110.000 đồng mỗi tháng cũng là mức tăng cao nhất trong 8 năm qua. Các năm trước đó chỉ tăng 90.000-100.000 đồng, như từ ngày 1/7/2019, lương cơ sở là 1,49 triệu đồng mỗi tháng (tăng thêm 100.000 đồng); từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở tăng từ 1,3 triệu đồng lên 1,39 triệu đồng mỗi tháng (tăng 90.000 đồng)...

( C. H sưu tầm)
tin tức liên quan