Đề xuất lập Bộ Thanh niên

Ngày đăng: 03:28 20/04/2020 Lượt xem: 73

Đề xuất lập Bộ Thanh niên

Việt Nam nên nghiên cứu thành lập Bộ Thanh niên và Thể thao, theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Dự thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) trình Thường vụ Quốc hội sáng 20/4, dành một điều quy định tổ chức Ủy ban quốc gia về thanh niên - cơ quan phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng quản lý công tác thanh niên.

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, với điều kiện hiện nay mô hình Uỷ ban là phù hợp, nhưng về lâu dài cơ quan này "lâu lâu họp một lần, không có chức năng quản lý nhà nước thì không cần thiết".

Bà Ngân cho rằng việc lập Bộ Thanh niên không phải xây dựng cơ quan mới mà hình thành từ Đoàn thanh niên, trong đó một bộ phận để làm phong trào Đoàn; mảng thể thao sẽ đưa về Bộ này quản lý.

"Trụ sở có sẵn rồi, ngân sách cho Đoàn thanh niên như chi cho một bộ, như vậy lập bộ mới sẽ không phát sinh biên chế", bà Ngân nói và cho biết, Singapore chỉ mấy triệu dân nhưng trong Chính phủ có Bộ Thanh niên và Thể thao.

Nhấn mạnh đề xuất của mình là "cho tương lai", bà Ngân phân tích trong điều kiện không có Bộ Thanh niên thì Bộ Nội vụ quản lý nhà nước lĩnh vực này, nhưng chức năng chính của Bộ Nội vụ là tổ chức cán bộ, bộ máy của Chính phủ, lĩnh vực thanh niên chỉ là "công việc giao thêm". Do vậy, Ban soạn thảo Luật Thanh niên (sửa đổi) cần "suy nghĩ về đề xuất nêu trên".

Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội đề nghị dự thảo Luật quy định rõ Nhà nước giao thanh niên đảm nhận các công trình theo hình thức "đặt hàng", qua đó tạo công ăn việc làm cho giới trẻ. 

Chung ý kiến, Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển nói lứa tuổi thanh niên 16 đến 30 là "thời gian đẹp nhất của mỗi người. Vì vậy, Luật Thanh niên phải thể hiện được khí thế, trách nhiệm của tuổi trẻ với đất nước và những cơ hội mà Nhà nước dành cho họ. "Chúng ta hãy để thanh niên xung phong phụ trách một số công trình do nhà nước đầu tư, để họ rèn luyện, cống hiến", ông Hiển nói.

Điều hành phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, giải trình ý kiến khác nhau đối với mô hình quản lý nhà nước về thanh niên; các đơn vị liên quan sắp xếp một cuộc họp để tiếp thu ý kiến đóng góp, sau đó gửi xin ý kiến đại biểu trước khi trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp giữa năm 2020. 

Hoàng Thùy

 

tin tức liên quan