Điện một giá, bán lẻ lên tới hơn 2.700 đồng/kWh

Ngày đăng: 09:27 10/08/2020 Lượt xem: 230

Điện một giá, bán lẻ lên tới hơn 2.700 đồng/kWh

 

Khách hàng lựa chọn sử dụng điện một giá (không dùng giá điện bậc thang) sẽ phải chịu mức giá lên tới hơn 2.700 đồng/kWh.

 

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện để sửa đổi Quyết định 28/2014.

Điện một giá, bán lẻ lên tới hơn 2.700 đồng/kWh
Có thể áp dụng song song giá điện bậc thang và điện một giá. Ảnh: L.Bằng

Tại dự thảo này, Bộ Công Thương đưa ra 2 phương án giá điện sinh hoạt. Một là phương án giá điện sinh hoạt từ 6 bậc hiện hành còn 5 bậc.

Điện một giá, bán lẻ lên tới hơn 2.700 đồng/kWh
Phương án giá điện bậc thang từ 6 bậc còn 5 bậc.

Hai là, Bộ Công Thương cũng đề xuất phương án áp dụng song song cơ cấu biểu giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt 5 bậc và giá bán lẻ điện một giá (khách hàng được quyền lựa chọn áp dụng giá sinh hoạt 5 bậc hoặc giá bán lẻ điện một giá).

Điện một giá, bán lẻ lên tới hơn 2.700 đồng/kWh
Phương án áp dụng song song giá điện bậc thang và điện một giá.
 

Theo đó, giá bán lẻ điện sinh hoạt cho khách hàng lựa chọn một giá được Bộ Công Thương đề xuất là  bằng 145-155% giá bán lẻ điện bình quân. Như vậy, với mức giá bình quân hiện hành là 1.864,44 đồng/kWh, giá bán lẻ điện sinh hoạt dành cho khách hàng lựa chọn một giá là từ 2.700 - hơn 2.900 đồng/kWh (chưa bao gồm VAT). 

Điện một giá, bán lẻ lên tới hơn 2.700 đồng/kWh
Thêm một phương án liên quan đến biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt.

Thời gian tối thiểu khi khách hàng thay đổi từ giá bán lẻ điện 5 bậc sang giá bán lẻ điện một giá hoặc ngược lại là một năm tính từ thời điểm bắt đầu thay đổi (12 kỳ hóa đơn thanh toán).

L.Bằng


tin tức liên quan