Tuổi nghỉ hưu mới sẽ tăng từ 2 - 5 năm?

Ngày đăng: 09:41 27/09/2020 Lượt xem: 433

                     Tuổi nghỉ hưu mới sẽ tăng từ 2 - 5 năm?


                                           Nguồn: Báo Điện tử Thời Đại

Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội (LĐ-TB&XH) vừa hoàn thiện dự thảo nghị định của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu và điều kiện hưởng lương hưu. Trong đó, lộ trình điều chỉnh tuổi nghỉ hưu của nữ từ 55 lên 60, nam từ 60 lên 62.

 

Bộ luật Lao động năm 2019 (có hiệu lực từ 1/1/2021) quy định người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường kể từ năm 2021, mỗi năm tăng 3 tháng với nam và 4 tháng với nữ để tuổi nghỉ hưu của nữ là 60 vào năm 2035, nam là 62 vào năm 2028.

tuoi nghi huu moi se tang tu 2 5 nam
Tăng tuổi hưu cả nam và nữ từ 1/1/2021.

Đối với lao động nam, sinh từ tháng 1 - 9/1961 sẽ nghỉ hưu vào năm 2021 và tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 3 tháng. Nếu sinh từ tháng 10/1961 - 6/1962 sẽ nghỉ hưu vào năm 2022, tuổi nghỉ hưu sẽ là 60 tuổi 6 tháng.

Đối với lao động nữ, sinh từ tháng 1 - 8/1966 sẽ nghỉ hưu vào năm 2021, tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 4 tháng. Lao động nữ sinh từ tháng 9/1966 - 4/1967 sẽ nghỉ hưu vào năm 2022, tuổi nghỉ hưu sẽ là 55 tuổi 8 tháng.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng quy định người lao động có thể nghỉ hưu sớm nhưng không quá 5 năm. Các trường hợp này bao gồm người bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên; có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Người lao động 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo danh mục do Bộ LĐ-TB&XH ban hành, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1/1/2020 cũng được nghỉ hưu trước tuổi.

Bộ LĐ-TB&XH cho biết khu vực doanh nghiệp hoàn toàn chủ động trong việc giữ lao động có trình độ cao, từ đó tăng tuổi nghỉ hưu.

Tuy nhiên, đối với khu vực nhà nước, xuất hiện nhiều lo ngại về mất cơ hội việc làm cho lao động trẻ nên nghị định được điều chỉnh cho phù hợp. Nghị định nêu rõ tuổi nghỉ hưu của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Riêng đối với tuổi nghỉ hưu cao hơn sẽ chiếu theo quy định tại Nghị định số 104/2020 của Chính phủ về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với công chức, viên chức.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan