Những cán bộ cấp nào phải kê khai tài sản?

Ngày đăng: 08:19 12/11/2020 Lượt xem: 276

                         Những cán bộ cấp nào phải kê khai tài sản?

                                                          Nguồn: Báo Điện tử Dân Việt

Theo quy định mới nhất từ Nghị định 130/2020/NĐ-CP, sẽ có 16 đối tượng phải thực hiện kê khai tài sản vào cuối năm.


Ai phải kê khai tài sản?

Ngày 30/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 130/2020/NĐ-CP quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan, đơn vị. Nghị định này quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Kê khai tài sản, thu nhập là việc ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm theo Mẫu bản kê khai tài sản, thu nhập ban hành kèm theo Nghị định này.

Theo đó, những người phải thực hiện kê khai tài sản gồm:

Chấp hành viên.

Điều tra viên.

Kế toán viên.

Kiểm lâm viên.

Kiểm sát viên.

ke-khai-tai-san.jpg

Kê khai tài sản, thu nhập là việc ghi rõ ràng, đầy đủ, chính xác các loại tài sản, thu nhập, biến động tài sản, thu nhập phải kê khai, nguồn gốc của tài sản, thu nhập tăng thêm. Ảnh minh họa.I.T

Kiểm soát viên ngân hàng.

Kiểm soát viên thị trường.

Kiểm toán viên.

Kiểm tra viên của Đảng.

Kiểm tra viên hải quan.

Kiểm tra viên thuế.

Thanh tra viên.


Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực được xác định trong danh mục tại Phụ lục III được ban hành kèm theo Nghị định này.

Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Thời điểm cán bộ, công chức phải kê khai tài sản

Ngày 1/7/2019 là thời điểm bắt đầu áp dụng quy định tất cả cán bộ, công chức phải kê khai tài sản, thu nhập theo quy định tại luật Phòng, chống tham nhũng 2018.

Tuy nhiên, mỗi trường hợp, mỗi đối tượng sẽ có mốc thời gian phải kê khai tài sản, thu nhập khác nhau.

Kê khai tài sản lần đầu

Với người đang là cán bộ, công chức: Kê khai trước ngày 31/12/2019

Với người mới được tuyển dụng vào cán bộ, công chức: Kê khai chậm nhất 10 ngày, từ ngày được tuyển dụng.

Kê khai tài sản bổ sung

Khi có biến động về tài sản, thu nhập từ 300 triệu đồng trở lên: Kê khai trước ngày 31/12 năm có biến động.

Kê khai tài sản hằng năm

Người giữ chức vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên: Kê khai trước ngày 31/12.

Người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công…: Kê khai trước ngày 31/12…

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/12.

( C. H sưu tầm)

tin tức liên quan