Lãnh đạo VNPT thu nhập hơn 117 triệu đồng một tháng

Ngày đăng: 03:33 13/05/2021 Lượt xem: 308

Lãnh đạo VNPT thu nhập hơn 117 triệu đồng một tháng

Bình quân mỗi vị trí như thành viên HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng VNPT nhận hơn 117 triệu đồng mỗi tháng, tăng 34% so với năm trước đó.

Theo báo cáo chế độ tiền lương, tiền thưởng, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) ước tính quỹ tiền lương, thưởng cho người quản lý doanh nghiệp thực hiện năm 2020 khoảng 15 tỷ đồng, tăng 17% so với kế hoạch. Trong đó, tiền lương là hơn 12,8 tỷ đồng, tiền thưởng 2,14 tỷ đồng.

VNPT cho biết bình quân mỗi lãnh đạo quản lý, gồm thành viên HĐQT, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, kế toán trưởng, kiểm soát viên có thu nhập bình quân 117,6 triệu đồng một tháng, tăng 16,6% so với kế hoạch. So với năm 2019 và 2018, con số này tăng hơn 34%.

Thu nhập của lãnh đạo quản lý VNPT tăng mạnh so với những năm trước đó có thể do 2020 là năm đầu tiên doanh nghiệp này thực hiện theo Nghị định 20 về thí điểm quản lý lao động, tiền lương, thưởng với một số tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. Ngoài ra, báo cáo cũng ghi nhận số lãnh đạo quản lý của VNPT là 10,6 người, ít thành viên so với hai năm trước đó (2019: 12,7 người, 2018: 14 người).

Trong khi đó, thu nhập của người lao động VNPT cũng tăng nhẹ so với năm 2019. Với quỹ tiền lương hơn 6.838 tỷ đồng cho hơn 22.800 người, mỗi nhân viên VNPT nhận bình quân gần 25 triệu một tháng.

Năm nay, VNPT đặt kế hoạch giảm thu nhập của nhóm quản lý xuống còn 100,8 triệu đồng một tháng (giảm gần 7,5% so với năm 2020). Còn thu nhập của nhân viên dự kiến tăng 9,6% lên hơn 27,3 triệu đồng mỗi tháng.

Năm 2020, VNPT đạt doanh thu hợp nhất 52.155 tỷ đồng, lãi hơn 5.150 tỷ đồng. Hồi tháng 3, tập đoàn này cũng được Bộ Kế hoạch & Đầu tư đề xuất bổ sung vào danh sách phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn. Các doanh nghiệp này được xác định sẽ có vai trò "sếu đầu đàn", phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt doanh nghiệp nhà nước trong việc hình thành và mở rộng chuỗi sản xuất, cung ứng, chuỗi giá trị trong nước cũng như quốc tế.

tin tức liên quan