Thu ngân sách tăng bất chấp Covid-19

Ngày đăng: 09:37 02/06/2021 Lượt xem: 181

Thu ngân sách tăng bất chấp Covid-19

Thu ngân sách 5 tháng tăng 12% so với cùng kỳ, nhờ kinh tế dần phục hồi và tăng thu từ ngân hàng, chứng khoán, bất động sản...

Riêng trong tháng 5, thu ngân sách nhà nước do cơ quan thuế quản lý, ước đạt 73.000 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt 3.500 tỷ đồng, thu nội địa tăng gần 17% ước đạt 69.500 tỷ đồng.

Luỹ kế 5 tháng, Tổng cục thuế cho biết, tổng số thu ngân sách nhà nước ước đạt 562.360 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2020 và cao nhất trong ba năm. Năm ngoái, thu ngân sách giảm gần 10% từ hơn 512.000 tỷ xuống còn 500.00 tỷ đồng, do ảnh hưởng khi dịch Covid-19 mới bùng phát.

5 tháng, thu từ dầu thô ước đạt hơn 15.950 tỷ đồng, giảm mạnh gần 20% so với cùng kỳ do sản lượng dầu thanh toán 5 tháng thấp hơn so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, cùng kỳ phát sinh một số khoản thu mà các tháng đầu năm nay không phát sinh nhưng thu từ kết dư chi phí của Liên doanh Vietsovpetro hơn 2.700 tỷ đồng, thu từ chênh lệch quyết toán năm 2019 hơn 1.000 tỷ đồng.

Thu nội địa 5 tháng ước đạt 546.400 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, theo Tổng cục Thuế, nhờ vào tình kinh tế có xu hướng phục hồi từ cuối năm 2020, cùng với phát sinh các nguồn tăng thu khá từ các ngành ngân hàng, chứng khoán, bất động sản, sản xuất lắp ráp ô tô... Bên cạnh đó, 5 tháng đầu năm có các nguồn thu đột biến từ sáp nhập, hợp nhất, đánh giá lại tài sản khi góp vốn, chuyển nhượng vốn.

5 tháng đầu năm, cơ quan thuế cũng đã tăng thu qua các cuộc thanh, kiểm tra số tiền khoảng 2.700 tỷ đồng, giảm khấu trừ là 402 tỷ đồng, giảm lỗ là 8.600 tỷ. Do đó, tổng số tiền thuế nộp vào ngân sách là hơn 1.130 tỷ đồng.

Quỳnh Trang

tin tức liên quan