3 chính sách mới về BHXH người lao động nên nắm rõ

Ngày đăng: 08:23 06/07/2021 Lượt xem: 174

3 chính sách mới về BHXH người lao động nên nắm rõ

06/07/2021 07:09 GMT+7
 
Từ ngày 01/7/2021, có một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2021 ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động. Nội dung chi tiết được đề cập trong bài viết dưới đây.

Người lao động tạm dừng đóng 6 tháng vào quỹ hưu trí, tử tuất

Theo điểm 2, mục II của Nghị quyết 68/NQ-CP được Chính phủ ban hành và áp dụng từ ngày 01/7/2021, nhằm giảm bớt khó khăn do Covid-19 gây ra, Chính phủ thống nhất tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất với người lao động như sau:

- Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng

- Trường hợp đã tạm dừng theo Nghị quyết 42 năm 2020 và Nghị quyết 154 năm 2020 thì vẫn được tiếp tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nhưng tổng thời gian tạm dừng không quá 12 tháng.

Tuy nhiên, để được tạm dừng đóng, người lao động phải đáp ứng điều kiện: Đang làm việc trong doanh nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19 mà phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với tháng 04/2021.

Hiện nay, theo quy định Điều 85 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, người lao động đang phải đóng 8% mức tiền lương tháng vào quỹ hữu trí và tử tuất.

3 chính sách mới về BHXH người lao động nên nắm rõ  - Ảnh 1.

Từ ngày 01/7/2021, có một số chính sách mới về bảo hiểm xã hội từ ngày 01/7/2021 ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người lao động.

Doanh nghiệp đóng 0% vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Nghị quyết 68 dành khá nhiều chính sách hỗ trợ về BHXH cho người sử dụng lao động.

Cụ thể, tại điểm 1 Mục II, người sử dụng lao động được:

 

Áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01/7/2021 đến hết ngày 30/6/2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

 

Tức là, từ ngày 01/7/2021 đến hết 30/6/2022, người sử dụng lao động không phải đóng vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trong khi trước đó phải đóng 1% trên quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH vào quỹ này.

Tại điểm 2 Mục III, người sử dụng lao động còn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất 06 tháng tương tự như người lao động.

Điều kiện để được áp dụng chính sách trên là người sử dụng lao động bị ảnh hưởng của Covid-19 mà phải giảm từ 15% lao động tham gia BHXH trở lên so với tháng 04/2021.

Theo Nghị quyết 68, người lao động chỉ được hưởng quyền lợi về tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất trong 06 tháng. Còn người sử dụng lao động, ngoài quyền lợi này còn được giảm mức đóng vào quỹ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp xuống mức 0%.

Người lao động được nhận 2 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cùng lúc

Vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã ban hành Công văn 1806/BHXH-TCKT, trong đó nêu rõ, sẽ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp tháng 7 và tháng 8 cùng một kỳ chi trả.

Tức là, ngay trong đầu tháng 7, người lao động sẽ được nhận luôn lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp của tháng 7 và tháng 8. Chính sách này được áp dụng nhằm giảm tình trạng tập trung đông người, phòng chống dịch Covid-19.

Đây là lần thứ 3 BHXH Việt Nam gộp chi trả hai tháng lương hưu, trợ cấp BHXH cho các đối tượng được hưởng. Trước đó, BHXH Việt Nam gộp chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH của tháng 3, tháng 4/2021 và tháng 5, tháng 6/2021.

 


tin tức liên quan