Mừng vợ sếp được cắt

02/04/2015 - 281 lượt xem

Mừng vợ sếp được cắt “Q” Biết tin vợ sếp vừa mới được "cắt Q" và có quyết định chính thức làm vụ trưởng ở một bộ đầy quyền lực, thế là các đệ tử thân tín dưới quyền sếp do Chánh văn phòng cơ quan dẫn...