Tìm mộ Liệt sĩ Hoàng Đức Ban P.Đông Hải, Q.Hải An, Hải Phòng

Ngày đăng: 05:33 05/10/2015 Lượt xem: 443

 

TÌM MỘ LIỆT SỸ HOÀNG ĐỨC BAN P.ĐÔNG HẢI, Q.HẢI AN, HẢI PHÒNG

 

Ban Biên tập nhận được thư của gia đình đề nghị tìm mộ Liệt sỹ Hoàng Đức Ban:

Người đề nghị: Hoàng Văn Tiến

Địa chỉ: 59 Hạ Đoạn 2 , P.Đông Hải 2 , Q. Hải An , TP. Hải Phòng.

ĐT: 090 217 526; Email: hoangvantien.ha@gmail.coman

 

Nội dung:

     Bố tôi thuộc biên chế đơn vị D51, Binh trạm 34, Đoàn 559 (lái xe) tôi cần tìm hiểu đơn vị của bố tôi đóng quân ở đâu trong thời gian hi sinh năm 1969. Hiện nay gia đình vẫn chưa có chút thông tin gì về phần mộ cũng như thông tin đơn vị, và gia dình muồn tìm. Mong Hội Trường sơn giúp đỡ và thông tin giúp, Gia đình trân trọng cảm ơn Hội.

      Ban Biên tập đề nghị các đồng chí, đồng đội biết thì thông báo cho gia đình theo địa chỉ trên.

 

                                                                                                               BAN BIÊN TẬP

tin tức liên quan