Tìm thông tin về mộ LS Nguyễn Duy Đối

Ngày đăng: 03:08 19/08/2023 Lượt xem: 137
 TÌM THÔNG TIN VỀ LS NGUYỄN DUY ĐỐI


 
Liệt sĩ:
Nguyễn Duy Đối.  Sinh năm 1944. Nhập ngũ năm 1968.
Quê quán: Xã Việt Dân, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.
Đơn vị khi hy sinh: Đại đội 4 Công binh, K1, BT 35, Bộ Tư lệnh 559.  
Cấp bậc: Trung sĩ.
Chức vụ: Tiểu đội phó.
Hy sinh: Ngày 24/7/1970 trong khi  đi công tác bị B52 tại khu vực Kho Km 6, đường 128 thuộc Binh trạm 35, Nam Lào.  
          Gia đình được biết: Đại đội trưởng đại đội 4 tên là bác Nhân; Chính trị viên đại đội là bác Sửu (quê Gia Lâm, Hà Nội).
          Ai biết thông tin về mộ LS Nguyễn Duy Bối xin báo cho con trai của LS là Nguyễn Kim Cương, Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. ĐT: 0778862886. 
 
 

tin tức liên quan