Tìm thông tin về LS Nguyễn Bằng Dương

Ngày đăng: 10:48 03/03/2018 Lượt xem: 175
TÌM LIỆT SĨ NGUYỄN BẰNG DƯƠNG
 
Họ tên người gửi: Nguyễn Như Cường
Email: cuongnn.tt@mard.gov.vn
Điện thoại: 0988720308


   Cháu là Nguyễn Như Cường con đẻ của Liệt sỹ Nguyễn Bằng Dương, thưa các bác, các chú, các cô, Bố cháu nhập ngũ khi cháu mới 2 tuần tuổi và hy sinh năm cháu 4 tuổi. Cháu mong muốn tìm hiểu thông tin về bố cháu. Bác,cô, chú nào có thông tin thì làm ơnbáo tin cho cháu. 

Cháu xin cung cấp thông tin về bố cháu: 
- 5/1965- 10/1965: tiểu đoàn 9 , đoàn 32 
- 11/1965 - 9/1967: tiểu đoàn 9, Binh trạm 3 
- 10/1967-2/1969: tiểu đoàn 2, Binh trạm 37, 
Giáy báo tử của Bố cháu do Bác Đại úy Ngô Quang Binh- Thủ trưởng Phòng Chính trị ký 

Cháu xin chân thành cám ơn các Bác, các Cô, các Chú 

Cháu 
Nguyễn Như Cường 

Các Ban Liên lạc, các đồng chí, đồng đội của đồng chí Nguyễn Bằng Dương biết thông tin xin báo cho cháu Nguyễn Như Cường theo địa chỉ , điện thoại liên lạc trên đây.


Trường Sơn

 
tin tức liên quan