Trong 2 năm, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ

Ngày đăng: 02:15 02/01/2019 Lượt xem: 1.071


Trong 2 năm, toàn quốc đã tìm kiếm quy tập được 5.886 hài cốt liệt sĩ

 
 

 
                                  Nguồn:Báo Điện tử Quân Đội Nhân Dân


Ngày 21-12, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập (TKQT) và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (HCLS) (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo quốc gia), tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Đề án TKQT HCLS giai đoạn 2016-2018; Đề án xác định HCLS còn thiếu thông tin giai đoạn 2017-2018; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2019-2020.

 
 

Đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia, dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến 70 điểm cầu trên toàn quốc.

 

Giai đoạn 2016-2018, các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, tích cực, hiệu quả Chỉ thị 24 của Bộ Chính trị; Quyết định 1237, Quyết định 150 của Thủ tướng Chính phủ; triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt như: Rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ, kết luận địa bàn, lập bản đồ TKQT, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ, xây dựng quy trình xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; sửa đổi, bổ sung chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với nhiệm vụ TKQT... Trong 2 năm 2016-2018, toàn quốc đã TKQT được 5.886 HCLS (trong nước là 2.670; Lào là 854; Campuchia là 2.362); xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin 759 trường hợp (bằng phương pháp thực chứng là 284 HCLS, bằng phương pháp giám định ADN là 475 trường hợp), góp phần ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương, làm tăng niềm tin của nhân dân vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

 
Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu tại hội nghị.
 

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam biểu dương, khen ngợi tinh thần trách nhiệm, sự chủ động phối hợp tích cực, hiệu quả của các thành viên Ban chỉ đạo các cấp, các ban, bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện Đề án 1237 và Đề án 150. Kết quả thực hiện 2 đề án đã phản ánh quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân; thể hiện sự tri ân sâu sắc công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ; đáp ứng một phần nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ và nhân dân trong cả nước; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, ổn định tình hình chính trị-xã hội ở các địa phương.

 

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu, phương hướng đề ra trong giai đoạn 2019-2020, đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ đề nghị các cơ quan chức năng, các địa phương, căn cứ nhiệm vụ, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước đối với công tác TKQT và xác định danh tính HCLS; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi nguồn lực trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện các nhóm giải pháp, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác TKQT HCLS, nhất là ở địa bàn trong nước, những khu vực trọng tâm, trọng điểm còn nhiều HCLS; triển khai thực hiện quy trình, đẩy nhanh tiến độ, xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin. Thực hiện đúng phương châm: Làm dứt điểm, dễ, rõ trước, phát hiện đến đâu, làm ngay đến đó; từng bước kết luận địa bàn, biệt khu, khoanh vùng các khu vực trọng tâm, trọng điểm cần TKQT HCLS.

 

Hội nghị đã đề ra mục tiêu cụ thể trong TKQT và xác định danh tính HCLS trong giai đoạn 2019-2020 là phấn đấu mỗi năm TKQT được khoảng 1.500 đến 2.000 HCLS; bằng phương pháp thực chứng xác định danh tính khoảng 250 HCLS; bằng phương pháp giám định AND xác định danh tính khoảng 300 HCLS. Hoàn thành cơ bản việc lập bản đồ TKQT ở 3 cấp xã, huyện, tỉnh trong phạm vi toàn quốc. Hoàn thành xây dựng Trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu AND; các cơ sở giám định AND đưa vào khai thác sử dụng. Hoàn thành rà soát, hoàn thiện hồ sơ, danh sách liệt sĩ; chuẩn hóa thông tin; tích hợp, hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu quốc gia, tiến tới công bố dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ…

tin tức liên quan