Tìm LS Chu Đình Sửu

Ngày đăng: 09:00 18/06/2021 Lượt xem: 224
TÌM THÔNG TIN VỀ LS CHU ĐÌNH SỬULS Chu Đình Sửu.
Sinh năm 1936 tại Thôn 6, Đông Ngạc, Từ Liêm, Hà Nội. Bố đẻ: Ông Chu Đình Thảo.
Nhập ngũ: 2/1960, Xuất ngũ: 4/1964. Tái ngũ: 4/1965.
Cấp bậc: Chuẩn úy.
Chúc vụ: Trung đội trưởng.
Đơn vị: Đại đội 8, Tiểu đoàn 55, Bộ Tư lệnh 559.
Hy sinh ngày: 6/4/1967 (bị B52).
Mộ táng lần đầu tại xã Hoàng Vân, Phong Điền, Quảng Trị.

Ai biết thông tin về mộ LS Chu Đình Sửu ở đâu, xin báo về Hội Trường Sơn Việt Nam.tin tức liên quan