Tìm thông tin về LS Nguyễn Hữu Tựu

Ngày đăng: 09:24 20/07/2021 Lượt xem: 157
      TÌM MỘ LIỆT SĨ

     Ông Nguyễn Văn Hữu, SĐT: 0396.419.193 và 0857.468.638. Địa chỉ: Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai.
Mong muốn tìm phần mộ của Liệt sĩ: NGUYỄN HỮU TỰU, sinh năm 1935. Nguyên quán: Gia Vân, Gia Viễn, Ninh Bình. Cấp bậc: Hạ sĩ. Đơn vị: F2-KN. Hi sinh: Ngày 16/12/1972 tại mặt trận phía Nam.
Ai biết thông tin về phần mộ Liệt sĩ Nguyễn Hữu Tựu ở đâu xin báo cho ông Nguyễn Văn Hữu, điện thoại ở trên.
Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn.
 

 

tin tức liên quan