Kết quả nhắn tin đến 21 g 30 ngày 4-11-2018

Ngày đăng: 09:37 04/11/2018 Lượt xem: 108
KẾT QUẢ NHẮN TIN ĐẾN 21 GIỜ 30 NGÀY 4/11/2018

Mạng viễn thông Đầu số Cú pháp Giá trị SMS (vnđ) Số lượng tin nhắn SMS Số tiền vận động (vnđ)
Vinaphone 1405 TS 20000 467 9.340.000
Mobifone 1405 TS 20000 381 7.620.000
Viettel 1405 TS 20000 4.792 95.840.000
VNMobile 1405 TS 20000 15 300.000
GTel 1405 TS 20000 10 200.000
Tổng số 5.665 113.300.000

tin tức liên quan