Kết quả nhắn tin đến 22 giờ ngày 2-12-2018

Ngày đăng: 10:16 02/12/2018 Lượt xem: 658
KẾT QUẢ NHẮN TIN ĐẾN 22 GIỜ NGÀY 2/12/2018

Mạng viễn thông Đầu số Cú pháp Giá trị SMS (vnđ) Số lượng tin nhắn SMS Số tiền vận động (vnđ)
Vinaphone 1405 TS 20000 572 11.440.000
Mobifone 1405 TS 20000 486 9.720.000
Viettel 1405 TS 20000 6.002 120.040.000
VNMobile 1405 TS 20000 21 420.000
GTel 1405 TS 20000 13 260.000
Tổng số 7.094 141.880.000

tin tức liên quan