Danh sách ủng hộ nhắn tin 2018

Ngày đăng: 04:00 03/01/2019 Lượt xem: 745
                                 DANH SÁCH   
                          ỦNG HỘ NHẮN TIN  
                         THÁNG 11&12 - 2018  
TT Họ và tên/Đơn vị Địa chỉ Số tiền
1 Hội Trường Sơn Hà Nội Hà Nội 26,200,000
2 Hội Trường Sơn Hà Giang Hà Giang 0
3 Ban LL TS Tuyên Quang Tuyên Quang 0
4 Hội Trường Sơn Thái Nguyên Thái Nguyên 0
5 Hội Trường Sơn Cao Bằng Cao Bằng 0
6 Hội Trường Sơn Bắc Cạn Bắc Cạn 4,160,000
7 Hội Trường Sơn Lạng Sơn Lạng Sơn 0
8 Hội Trường Sơn Sơn La Sơn La 0
9 Hội Trường Sơn Hòa Bình Hòa Bình 0
10 Hội Trường Sơn Lào Cai Lào Cai 0
11 Hội Trường Sơn Yên Bái Yên Bái 20,000,000
12 Hội Trường Sơn Phú Thọ Phú Thọ 0
13 Hội Trường Sơn Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc 0
14 Hội Trường Sơn Quảng Ninh Quảng Ninh 0
15 Hội Trường Sơn Hải Phòng Hải Phòng 200,000
16 Hội Trường Sơn Bắc Giang Bắc Giang 4,000,000
17 Hội Trường Sơn Bắc Ninh Bắc Ninh 3,000,000
18 Hội Trường Sơn Hải Dương Hải Dương 1,000,000
19 Hội Trường Sơn Hưng Yên Hưng Yên 0
20 Hội Trường Sơn Thái Bình Thái Bình 0
21 Hội Trường Sơn Hà Nam Hà Nam 20,000,000
22 Hội Trường Sơn Nam Định Nam Định 1,000,000
23 Hội Trường Sơn Ninh Bình Ninh Bình 3,000,000
24 Hội Trường Sơn Thanh Hóa Thanh Hóa 0
25 Hội Trường Sơn Nghệ An Nghệ An 20,000,000
26 Hội Trường Sơn Hà Tĩnh Hà Tĩnh 0
27 Hội Trường Sơn Quảng Bình Quảng Bình 0
28 Hội Trường Sơn Quảng Trị Quảng Trị 0
29 Hội Trường Sơn TT - Huế TT - Huế 0
30 Hội Trường Sơn Đà Nẵng Đà Nẵng 4,000,000
31 Hội Trường Sơn Quảng Nam Quảng Nam 0
32 Hội Trường Sơn Quảng Ngãi Quảng Ngãi 0
33 Hội Trường Sơn Bình Định Bình Định 0
34 Hội Trường Sơn Phú Yên Phú Yên 0
35 Hội Trường Sơn Khánh Hòa Khánh Hòa 6,000,000
36 Hội Trường Sơn Bình Thuận Bình Thuận 0
37 Hội Trường Sơn Bà Rịa - VT Rịa - VT 6,000,000
38 Hội Trường Sơn Đồng Nai Đồng Nai 0
39 Hội Trường Sơn Bình Dương Bình Dương 0
40 BLLTrường Sơn Tp HCM Tp HCM 0
41 BLL Trường Sơn Cần Thơ Cần Thơ 0
42 Hội Trường Sơn Kiên Giang Kiên Giang 1,400,000
43 Hội Trường Sơn Tây Ninh Tây Ninh 0
44 Hội Trường Sơn Lâm Đồng Lâm Đồng 0
45 Hội Trường Sơn Đắc Nông Đắc Nông 0
46 Hội Trường Sơn Đắc Lắc Đắc Lắc 0
47 Hội Trường Sơn Gia Lai Gia Lai 5,000,000
48 Hội Trường Sơn Kon Tum Kon Tum 0
49 Hội Nữ CSTS Việt Nam Hà Nội 5,000,000
50 Hội Nữ CSTS Bắc Ninh Bắc Ninh 2,850,000
51 Trung tâm Thăm CTX Hà Nội 5,000,000
52 Hội Trường Sơn F 470 Hà Nội 3,000,000
53 Hội Trường Sơn F 471 Hà Nội 3,000,000
54 Hội Trường Sơn F 472 Hà Nội 0
55 Hội Trường Sơn F 473 Hà Nội 0
56 Hội Trường Sơn F 344 Hà Nội 200,000
57 Hội Trường Sơn F 384 Hà Nội 0
58 Hội Trường Sơn F 571 Hà Nội 3,000,000
59 BLL Trường Sơn F968 Hà Nội 1,000,000
60 BLL Trường Sơn F565 Hà Nội 0
61 Hội Trường Sơn BTM Hà Nội 5,000,000
62 Hội Trường Sơn Chính trị Hà Nội 1,000,000
63 BLL Trường Sơn Hậu Cần Hà Nội 0
64 BLL Trường Sơn Tài Chính Hà Nội 2,000,000
65 BLL Văn phòng Trường Sơn Hà Nội 2,000,000
66 Hội Trường Sơn Xăng Dầu Hà Nội 400,000
67 Hội Trường Sơn Vận chuyển Hà Nội 3,000,000
68 Hội Trường Sơn Trường 975 Hà Nội 1,000,000
69 Hội Trường Sơn Cty 492 Hà Nội 1,000,000
70 Hội Trường Sơn E1/F391 Hà Nội 1,000,000
71 BLL Binh trạm 12 Hà Nội 1,000,000
72 CLB Nữ Doanh nhân TS Hà Nội 10,200,000
73 CLBNT Trường Sơn Hà Nội 1,000,000
74 CLBNT Phong Lan Hà Nội 500,000
75 BLL Nữ Lái xe Trường Sơn Hà Nội 500,000
76 BLL Đội xe 50 Hà Nội 2,000,000
77 BLL CCB TS Tr.ĐH GTVT Hà Nội 500,000
78 BTL Binh đoàn 12 Hà Nội 3,000,000
79 Cơ quan Chính trị BĐ12 Hà Nội 1,000,000
80 Công ty 99- BĐ12 Hà Nội 2,000,000
81 Công ty 492- BĐ12 Hà Nội 1,000,000
82 Công ty17 - BĐ 12 Hà Nội 2,000,000
83 Trường Cầu Đường - BĐ 12 Hà Nội 2,000,000
84 BTL Binh đoàn 11 Hà Nội 2,000,000
85 Ngân hàng MB Thanh Xuân Hà Nội 10,000,000
86 Cty ĐTKDPTnhà& TM Hà Nội 10,000,000
87 Cty TNHH Thanh Bình Hưng Yên 2,000,000
88 Cty BĐ - PN Rạng Đông Hà Nội 1,000,000
89 C ty Trường Sơn 26   3,000,000
90 Trần Thị Chung CLB Nữ Doanh nhân 5,000,000
91 Nguyễn Thị Bình CLB Nữ Doanh nhân 5,000,000
92 Nguyễn Thị Kỳ CLB Nữ Doanh nhân 5,000,000
93 Nguyễn Thị Ngọc Hạ CLB Nữ Doanh nhân 5,000,000
94 Lê Ngọc Hoàn UV danh dự Hội TS 3,000,000
95 Võ Sở Văn phòng TƯ Hội 2,000,000
96 Hoàng Anh Tuấn Văn phòng TƯ Hội 2,000,000
97 Hoàng Kiền Văn phòng TƯ Hội 2,700,000
98 Lê Thị Phương Thảo Văn phòng TƯ Hội 500,000
99 Lương Sĩ Nhung Văn phòng TƯ Hội 500,000
100 Cao Tiến Hinh Văn phòng TƯ Hội 500,000
101 Phạm Thành Long Văn phòng TƯ Hội 500,000
102 Đồng Thị Mai Văn phòng TƯ Hội 500,000
103 Đinh Công Huynh Văn phòng TƯ Hội 500,000
104 Ngô Thị Tuyết Văn phòng TƯ Hội 500,000
105 Nguyễn Thanh Hà Văn phòng TƯ Hội 500,000
106 Nguyễn Gia Cam & G.đình Văn phòng TƯ Hội 1,200,000
107 Vũ Trình Tường Văn phòng TƯ Hội 400,000
108 Trần Văn Phúc Văn phòng TƯ Hội 200,000
109 Ngô Quốc Quỳ Văn phòng TƯ Hội 200,000
110 Nguyễn Văn Mức Văn phòng TƯ Hội 200,000
111 Thái Khắc Thế Văn phòng TƯ Hội 200,000
112 Hoàng Đức Thống Văn phòng TƯ Hội 200,000
113 Nguyễn Văn Quyết Văn phòng TƯ Hội 200,000
114 Đậu Xuân Tường Văn phòng TƯ Hội 200,000
115 Thái Sầm Văn phòng TƯ Hội 200,000
116 Nguyễn Văn Ninh Văn phòng TƯ Hội 200,000
117 Đặng Sơn Văn phòng TƯ Hội 200,000
118 Phạm Sinh Văn phòng TƯ Hội 200,000
119 Nguyễn Thị Thu Yến Văn phòng TƯ Hội 100,000
120 Tạ Thị Rơi Văn phòng TƯ Hội 100,000
121 Đặng Thị Hoa Văn phòng TƯ Hội 100,000
122 Nguyễn Thị Thanh Trang Văn phòng TƯ Hội 100,000
123 Nguyễn Văn Tạo Văn phòng TƯ Hội 100,000
124 Trương Thị Thanh UV Hội Nữ TSVN 100,000
125 Nguyễn Như   2,000,000
126 Phạm Văn Chiến Lào Cai 1,000,000
127 Nguyễn Bắc Sơn Lào Cai 1,200,000
128 Nguyễn Quang Chính Lào Cai 1,500,000
129 Nguyễn Thỉnh Phú Thọ 500,000
130 Nguyễn Thị Kim Quy UV Hội Nữ TSVN 500,000
131 Lê Thị Hồng Thơn UV Hội Nữ TSVN 500,000
132 Nguyễn Mạnh Thăng Thái Nguyên 500,000
133 TừThị Liên Hà Nội 500,000
134 Trần Văn Sơn Binh đoàn 12 300,000
135 Vũ Thị Minh Thúy   300,000
136 Lý Chiến Sơn   200,000
137 Nguyễn Quốc Lập Bắc Ninh 200,000
138 Phùng Tiến Cứ CLBNT Trường Sơn 200,000
139 Nguyễn Đức Dụ Họa sĩ Trường Sơn 200,000
140 Đoàn Ngọc Hùng   200,000
141 Ngô Văn Cán   200,000
142 Trương Đình Tiến Chủ tịch Hội Hà Nam 200,000
143 Đỗ Đình Hào   200,000
144 Bùi Xuân Chúc C.tịch Hội Bắc Ninh 400,000
145 Nguyễn Trung Phụng Bắc Ninh 200,000
146 Phạm Hồng Luyến CLB NT Trường Sơn 100,000
147 Tô  Xuân Văn   100,000
148 Bùi Ngọc Cai   100,000
149 Trần Thị Phú   100,000
150 Giáp Thủy   100,000
151 Phạm Văn Sang   100,000
152 Phạm Thị Cúc Ninh Bình 100,000
153 Phạm Huy Chương Bắc Ninh 100,000
154 Hoàng Hữu Bảo Sư đoàn 968 100,000
155 Nguyễn Thị Hiền   100,000
156 Nguyễn Đăc Thể Trung tâm thăm CTX 100,000
157 Lê Anh Tranh   100,000
158 Ngô Bá Thành   100,000
159 Nguyễn Văn Hiền   100,000
160 Quách Thị Vang   100,000
161 Nguyễn Trọng Tạo PCT Hội TS Hà Nam 200,000
162 Bùi Hữu Thọ   50,000
163 Nguyễn Thành Cung Hội TS Chính trị 50,000
164 Không ghi tên   2,540,000
175 Nhắn tin qua Cổng TTĐT 7.197tin*20.000đ/tin 143,940,000
  Cộng   416,490,000
       
       

tin tức liên quan