Kết quả nhắn tin đến 23 giờ ngày 10/7/2019

Ngày đăng: 10:47 10/07/2019 Lượt xem: 120
KẾT QUẢ NHẮN TIN ĐẾN 23 GIỜ 10/7/2019

(CHƯƠNG TRÌNH NHẮN TIN SẼ KẾT THÚC VÀ NGÀY 17/7/2019)
Mạng viễn thông Đầu số Cú pháp Giá trị SMS (vnđ) Số lượng tin nhắn SMS Số tiền vận động (vnđ)
Vinaphone 1404 TS 20000 524 10.480.000
Mobifone 1404 TS 20000 842 16.840.000
Viettel 1404 TS 20000 11.558 231.160.000
VNMobile 1404 TS 20000 201 4.020.000
GTel 1404 TS 20000 11 220.000
Tổng số 13.136 262.720.000

tin tức liên quan