Quỹ tình nghĩa Trường Sơn

Ngày đăng: 09:58 19/09/2019 Lượt xem: 1.060
QUỸ TÌNH NGHĨA TRƯỜNG SƠN

 TĂNG TRONG KỲ      1,966,698,000
 Đ/c Bình hội nữ - ủng hộ quà tết cho hội viên KK           20,000,000
 Đ/c Bình hội nữ - ủng hộ chương trình tri ân           30,000,000
 Đ/c Trung - ủng hộ chương trình tri ân         130,000,000
 Đ/c Cam - ủng hộ quỹ                500,000
 Anh Dụng - TP HCM ủng hộ kP tổ chức giao lưu V nghệ            30,000,000
 Cục chính sách - Tổng cục chính trị - ủng hộ
 làm nhà tình nghĩa 
       880,000,000
 Quỹ XHTT BGT VT chuyển tiền làm nhà lần 1         240,000,000
 Chương trình nhắn tin nghĩa tình Trường Sơn         636,198,000
 Ngành Quân giới ủng hộ CT nhắn tin TS             2,000,000
 Hội  TS tỉnh Hà Tĩnh             2,660,000
 Hội TS tỉnh Đắc Lắc           10,000,000
 Binh trạm 31 ủng hộ             3,000,000
 Hội TS tỉnh Nam Định            20,000,000
 Hội TS thành phố Hải Phòng           15,000,000
 Đ/c Phạm Thành Long ủng hộ              1,000,000
 Thu ủng hộ CT nhắn tin TS ngày 19/5           10,398,000
 Trương Thị Thu ủng hộ             2,000,000
 Đ/c Nguyễn Đức Tồn ủng hộ CT NT TS             1,000,000
 Đ/c Mai Ưng ủng hộ CT NT TS             1,000,000
 Đ/c Hoàng Anh Tuấn ủng hộ quỹ NT TS                500,000
 Đ/c Hoàng  Kiền ủng hộ quỹ NT TS             1,000,000
 Đ/c Trần Văn Phúc ủng hộ quỹ NT TS                300,000
 Đ/c Đỗ Thị Chinh ủng hộ quỹ NT TS                300,000
 Ban LL nữ LX TS - ủng hộ CT nhắn tin             1,000,000
 Hội TS Binh trạm 12 - ủng hộ CT nhắn tin             1,000,000
 Hội TS tỉnh Thái Nguyên ủng hộ CT NT TS             3,500,000
 CT CP XD và TM Vạn Xuân ủng hộ  quỹ NT TS         500,000,000
 Hội TS tỉnh  Nghệ An ủng hộ CT NT TS           10,000,000
 Hội TS Dịch Vọng Hậu ủng hộ Ct nhắn tin                400,000
 Ban LL E1/ 391 ủng hộ CT nhắn tin TS             1,000,000
 Đ/c Hà Thị Bích - Nam Định ủng hộ CT NT             1,000,000
 Đ/c Hà Thị Bốn - Nam Định ủng hộ CT NT             1,000,000
 Quân Giới Trường Sơn ủng hộ CT NT             2,000,000
 Chuyển tri ân chiến sỹ TS qua Viettel             1,230,000
 Ban LL 241 Phòng không ủng hộ CT NT             1,000,000
 Hội TS quận Ba Đình ủng hộ CT NT TS             1,000,000
 Hà Thị Tâm ủng hộ quỹ NT TS             1,000,000
 Hà Thị Chín ủng hộ quỹ NT TS             1,000,000
 Hội TS Hoài Đức ủng hộ NT TS             1,710,000
 Đ/c Nguyễn Như ủng hộ             1,000,000
 Hội TS Quảng trị ủng hộ CT nhắn tin TS             5,200,000
 Hội TS Ninh Bình ủng hộ CT NT TS             1,000,000
 Đ/c Lê Năng Thanh ủng hộ CT NT TS             3,000,000
 Đ/c Đào Xuân Thái  ủng hộ CT NT TS             2,000,000
 Hội TS Mê Linh - V Phúc ủng hộ CT NT             2,000,000
 Ban LL Trung đoàn 17 ủng hộ CT NT TS             2,000,000
 Ban LL TĐ 98 ủng hộ CT NT TS             2,000,000
 Ban LL  TS TP Hồ Chí  Minh           20,000,000
   

tin tức liên quan