Hội nghị Ban chấp hành Hội Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 07:25 03/06/2022 Lượt xem: 450
HỘI NGHỊ BCH HỘI TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471
 
       Với 22/25 đại biểu là Ủy viên BCH và 16 đại biểu mời dự. Hội nghị BCH mở rộng của Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh (Hội trường Sơn) Sư đoàn 471 được tổ chức sáng ngày 02 tháng 6 năm 2022 tại Văn phòng Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh, số 2A, ngõ 28, phố Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.
       Đây là phiên họp cuối cùng của BCH Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 tại nhiệm kỳ lần thứ nhất ( 2016-2021). Đại tá Nguyễn Thuận Quảng, Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 chủ trì hội nghị.
       Sau bài phát biểu khai mạc và quán triệt nội dung Hội nghị của Chủ tịch Hội – Nguyễn Thuân Quảng. Thay mặt đoàn đại biểu dự Đại hội, đồng chí Nguyễn Kim Chúc Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 đã thông báo kết quả Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2022-2027) của Hội Trường Sơn Việt Nam. Tóm tắt báo cáo chương trình Đại hội; Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất và báo cáo kiểm điểm của BCH trình Đại hội.
       Đồng chí Chủ tịch Hội báo cáo Đề án nhân sự BCH và Ban Kiểm tra nhiệm kỳ II. Tại phần báo cáo này có đề cập đến việc nhiệm kỳ này cần tăng số lượng các Ủy viên BCH từ con số 25 của nhiệm kỳ I lên 31 của nhiệm kỳ II nhằm đáp ứng nhu cầu hoạt động của một hội đông về số lượng hội viên ( 3.400 hội viên) và có tới 25 đơn vị thành viên nằm rải khắp các tỉnh thành trong cả nước.
       Đồng chí Phạm Thành Long, Phó Chủ tịch Hội báo cáo về công tác tuyên truyền thi đua của Hội và một số vấn đề khác liên quan đến công tác xây dựng và phát triển Hội Sư đoàn
        Đồng chí Trần Thị Chung, Phó Chủ tịch Hội báo cáo công tác tài chính nhiệm kỳ I.
      Ban chấp hành đã tiến hành thảo luận 2 văn kiện chính của Đại hội và cho ý kiến về thời gian, địa điểm tổ chức, số lượng đại biểu tham dự và tài chính phục vụ Đại hội. Thời gian tổ chức Đại hội đã được ấn định vào ngày 23 tháng 7 năm 2022 tại Hà Nội.
       Với chủ trương của Thường trực Hội và xuất phát từ nguyện vọng của đông đảo hội viên – Tại phiên họp này BCH đã thông qua kế hoạch tổ chức Gặp mặt kỷ niệm lần thứ 52 năm thành lập Sư đoàn (thay cho kỷ niệm 50 năm vì lý do Dịch Covid không tổ chức được). Cuộc Gặp mặt này sẽ được tổ chức vào ngày tiếp theo của Đại hội nhiệm kỳ II.
       Cụ thể chương trình tổ chức của 2 sự kiện như sau: Sáng ngày 23-7-2022 Khai mạc Đại hội nhiệm kỳ II - Hội Trường Sơn Sư đoàn 471, buổi tối cùng ngày tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ và sáng ngày 24-7-2022 Gặp mặt kỷ niệm lần thứ 52 năm thành lập Sư đoàn.
       Tại hội nghị lần này ngoài nội dung chính thảo luận các vấn đề nhằm phát huy những mặt mạnh và khắc phục những tồn tại của nhiệm kỳ Đại hội lần thứ nhất và chuẩn bị tốt các khâu cho Đại hội kết thúc nhiệm kỳ, BCH còn thảo luận và thông qua một số vấn dề liên quan đến việc xây dựng và hoạt động hội… Đối với đơn vị thành viên – Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 khu vực các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên với số lượng trên 1.000 hội viên nằm rải rác tại nhiều tỉnh thành trong khu vực do vậy việc hoạt động của Hội và hội viên gặp nhiều khó khăn, do vậy BCH đã thông qua việc đề nghị xin tách thành 2 đơn vị thành viên của Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 trên địa bàn này.
       Hội nghị BCH mở rộng của Hội truyền thống Trường Sơn – đường Hồ Chí Minh Sư đoàn 471 đã hoàn tất chương trình và kết thúc vào hội 11h45 ngày 02 tháng 6 năm 2022.


Toàn cảnh Hội nghị


Đại tá Nguyễn Thuận Quảng, Chủ tịch Hội phát biểu khai mạc và quán triệt nội dung Hội nghị


Đồng chí Nguyễn Kim Chúc, Phó Chủ tịch TT Hội trình bầy các báo cáo


Đồng chí Phạm Thành Long, Phó CT Hội trình bày về công tác Thi đua Khen thưởng
và một số vấn đề liên quan về xây dựng và hoạt động Hội


Đồng chí Trần Thị Chung, Phó Chủ tịch Hội phát biểu về công tác Tài chính
và một số phương án tổ chức 2 sự kiện quan trọng của Hội


Đại biểu Nguyễn xuân Thắng - Hội TS Sư đoàn 471 khu vực miền Trung, Tây Nguyên phát biểu tham luận


Đại biểu Hạ trọng Thường, Trưởng Ban Kiểm tra Hội phát biểu tham luận
 
Tin và ảnh: Phạm Sinh

tin tức liên quan