Thường trực Hội TSVN thông qua đề án Đại hội Hội TS tỉnh Thanh Hóa và Hội TS Binh trạm 12

Ngày đăng: 10:30 08/06/2022 Lượt xem: 295
THƯỜNG TRỰC HỘI TRƯỜNG SƠN VIỆT NAM
THÔNG QUA ĐỀ ÁN ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ III  CỦA HỘI TRƯỜNG SƠN
TỈNH THANH HOÁ VÀ HỘI TRƯỜNG SƠN BINH TRẠM 12
 
       Sáng ngày 6/6/2022, tại Văn phòng Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam (Hội TSVN), Thường trực Hội TSVN và cơ quan đã nghe đơn vị báo cáo đề án Đại hội. Tại cuộc họp Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hoá báo cáo đề án Đại hội Đại biểu Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ III (2022-2027). đồng chí Thượng tá Lê Đức Phán, UVBCH Hội TSVN  - Chủ tịch Tỉnh Hội thay mặt Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hoá đã báo toàn diện công tác chuẩn bị Đại hội. Nội dung, chương trình, nhân sự đã được Ban chấp hành nhiệm kỳ II chuẩn bị theo quy định đã được Sở Nội vụ thẩm định, được Uỷ ban Nhân dân Tỉnh Thanh Hoá đồng ý cho phép Đại hội vào 2 ngày 21 - 22/6/2022, với yêu cầu quy mô rút gọn, chất lượng cao, an toàn, tiết kiệm. Theo đó Đại hội sẽ triệu tập 400 đại biểu, đại diện cho gần 27.000 Hội viên trong toàn tỉnh vè dự (Ảnh dưới).
                                                    
  

 
     Sau khi nghe Chủ tịch Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hóa báo cáo, Đồng chí Thiếu tướng Võ Sở - Chủ tịch; các đồng chí Phó Chủ tịch: Thiếu tướng Hoàng Anh Tuấn, Thiếu tướng Hoàng Kiền; Thiếu tướng Lương Sỹ Nhung, Đại tá Trần Văn Phúc, và đồng chí Đặng Sơn - Phó Ban Tổ chức đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Thanh Hoá, đồng thời đề nghị Ban chấp hành rà soát cơ cấu, số lượng cán bộ huyện hội tham gia BCH cấp tỉnh; tiếp tục nâng cao chất lượng các văn kiện, quán triệt tư tưởng, phương châm hoạt động của Hội TSVN vào báo cáo chính trị đẻ trình Đại hội, quan tâm công tác bảo đảm hậu cần, nơi ăn, nghỉ và bảo đảm an toàn cho đại biểu...Công tác khen thưởng và trao khen thưởng cần ngắn gọn, hợp lý...
     Đối vời Binh Trạm 12, sau khi nghe đồng chí Doãn Cát Phương - Chủ tịch Hội và các thành viên trong đoàn báo cáo, Thường trực và cơ quan Hội TSVN đánh giá cao các nội dung mà Thường trực Hội Binh trạm 12 đã chuẩn bị. Chủ tịch cùng các đồng chí Phó Chủ tịch và cơ quan Hội TSVN cơ bản thống nhất với sự chuẩn bị của Hội, tại cuộc họp các đại biểu đóng góp nhiều nội dung thiết thực để Văn kiện Đại hội hoàn chỉnh hơn, chất lượng hơn, trong đó chú trọng cơ cấu, số lượng BCH khóa III với sự đồng thuận cao, Báo cáo chính trị trình Đại hội phải quán triệt sâu sắc theo tư tưởng và phương châm Đại hội Hội TSVN nhiệm kỳ III (2022 - 2027) đã xác định đó là: Tập hợp - Đoàn kết - Truyền thống - Tình nghĩa - Tổ chức vững chắc - Hoạt động hiệu quả.
    Với tinh thần đó, Thường trực Hội |TSVN yêu cầu Thường trực Hội Binh trạm 12 cần hoàn thiện các dự thảo Văn kiện, rà soát tất cả các công việc để tiến hảnh Đại hội Hội Trường Sơn Binh trạm 12 nhiệm kỳ III  (2022 - 2027) vào ngày 19/6/2022 tại Bảo tàng Quân chủng Phòng không Không quân theo đúng quy định của Điều lệ Hội TSVN.
 
                                                                              Tin, ảnh:: Tiến Ích
tin tức liên quan