Hội nghị lần thứ nhất – Nhiệm kỳ II (2022-2027) Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471

Ngày đăng: 06:44 08/09/2022 Lượt xem: 608
HỘI NGHỊ BAN THƯỜNG VỤ
HỘI TRƯỜNG SƠN SƯ ĐOÀN 471
 
       Sáng ngày 07 tháng 9 năm 2022. Tại số 2A, Đường Nguyễn Khả Trạc, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất – Nhiệm kỳ II (2022-2027).
      Tham dự Hội nghị có 8/9 đồng chí Ủy viên (vắng 1 có lý do). Đại tá Nguyễn Thuận Quảng Ủy viên BCH Hội Trường Sơn Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471, Chủ tịch danh dự Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 – Nhiệm kỳ II (2022-2027) cùng dự hội nghị.
       Đại tá Nguyễn Thế Tuấn, Ủy viên Thường trực Ban Thường vụ, Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn chủ trì hội nghị.
       Tại hội nghị này, Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 đã thảo luận một số vấn đề như sau:
   - Phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Thường vụ.
   - Thảo luận và thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội (Bản Quy chế gồm 10 Chương với 26 điều).
   - Thảo luận và thông qua một số công việc cần triển khai sau Đại hội
   - Thảo luận và thông qua Kế hoạch hoạt động toàn khóa.
   - Thông qua Báo cáo kết quả Đại hội Nhiệm kỳ II (2022-2027) – Trình Hội Trường Sơn Việt Nam.
       Về việc phân công nhiệm vụ của các Ủy viên Ban Thường vụ có kết quả như sau:
   1- Đồng chí Nguyễn Thế Tuấn, Chủ tịch. Phụ trách chung, kiêm công tác xây dựng và phát triển tổ chức Hội.
   2- Đồng chí Phạm Văn Sinh. Phó Chủ tịch Thường trực (giúp Chủ tịch chuẩn bị nội dung các Hội nghị BCH, Hội nghị Ban Thường vụ, tổng hợp báo cáo của các đơn vị và báo cáo Hội cấp trên…)
   3-Đồng chí Trần Thị Chung. Phó Chủ tịch phụ trách công tác Tài chính, tài trợ và hoạt động tình nghĩa, công tác Nữ.
   4- Đồng chí Phạm Thành Long. Phó Chủ tịch trực phụ trách tuyên truyền – thi đua, truyền thống lịch sử, văn hóa nghệ thuật.
   5- Đồng chí Nguyễn Văn Thiệu. Phó Chủ tịch phụ trách công tác Hội phía Nam, Trưởng ban Liên lạc 471 TP. HCM và Miền Đông – Miền Tây Nam Bộ.
   6- Đồng chí Phan Vĩnh Điển. Trưởng Ban LL E 49; Hỗ trợ công tác tuyên truyền thi đua và truyền thống, lịch sử, văn hóa, văn nghệ.
   7- Đồng chí Nguyễn Thị Kim Quy. Ủy viên Thường vụ, hỗ trợ Phó Chủ tịch Trần Thị Chung về hoạt động tình nghĩa và Công tác Nữ.
   8- Đồng chí Nguyễn Quốc Thiện. Ủy viên Thường vụ hỗ trợ Chủ tịch về công tác xây dựng và phát triển về tổ chức.
   9- Đồng chí Hạ Trọng Thường. Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Liên lạc E33, kiêm Trưởng ban Kiểm tra.
       Ngoài việc phân công nhiệm vụ chính của các đồng chí Ủy viên Thường vụ. Ban Thường vụ còn phân công cụ thể từng đồng chí Ủy viên phụ trách các Tổ chức thành viên của Hội trên các địa phương toàn quốc.
       Cũng trong khuân khổ Kế hoạch hoạt động toàn khóa – Hội nghị đi sâu bàn về việc triển khai các bước (khảo sát, thiết kế, huy động nguồn kinh phí) để thực hiện kế hoạch xây dựng Bia Di tích Sở chỉ huy Sư đoàn tại Bến Gằng (Quảng Nam) với tổng kinh phí dự kiến khoảng từ 350 đến 400 triệu đồng…
        Với tư cách Chủ tịch Danh dự Hội và nguyên Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 - Nhiệm kỳ I. 
Đại tá Nguyễn Thuận Quảng đã có nhiều ý kiến đóng góp tích cực và có giá trị cho công tác xây dựng và phát triển Hội trong nhiệm kỳ mới... 
       Toàn bộ nội dung làm việc tại Hội nghị đã được tập thể Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 thông qua với tinh thần đồng thuận cao.
       Hội nghị lần thứ nhất – Nhiệm kỳ II (2022-2027) Ban Thường vụ Hội Trường Sơn Sư đoàn 471 kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày.   

 
Tin: Phạm Sinh

tin tức liên quan